Lastensuojelun systeemisen toimintamallin koordinaattorien verkosto

MONNI-hanke kokosi verkostoon Sisä-Suomen yhteistyöalueella lastensuojelun systeemisen toimintamallin koordinaattorin tehtävissä toimivat ammattilaiset kolmen tapaamisen verran. Verkosto jatkaa itsenäisesti.

Ratkaisun perusidea **

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin koordinaattorin tehtävissä työskentelevät Johanna Lindholm Pirkanmaalta ja Pirkko Jokinen Kanta-Hämeestä ideoivat tarpeen koordinaattoreiden verkostoitumiselle. MONNI-hanke tarjosi Sisä-Suomen laajuisen verkostoitumisen koordinaation ja tiedotti tapaamisista.

Teams-etäyhteydellä 25.5.2022 toteutetussa ensimmäisessä tapaamisessa kuultiin muidenkin vastaava toive ja tarve koordinaattorien verkostoitumiselle Sisä-Suomen yhteistyöalueen laajuisesti. Ensimmäisessä tapaamisessa oli mukana myös muutama lastensuojelun esihenkilö. Syksyllä järjestettiin kaksi Teams-tapaamista lisää (2.9. ja 11.11.).

Tapaamisilla on ollut etukäteen sovitut teemat kuten 1) verkoston tarve 2) kirjaaminen, 3) systeemisten viikkokokousten rakenteet ja verkoston jatko.

Osallistujina on ollut yhteensä noin 25 henkilöä Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta. Osa tapaamisista tallennettiin ja yksityistä linkkiä jaettiin rajattu aika kiinnostuneille, jotka eivät päässeet paikalle.

Vapaaehtoiset sopivat verkoston koollekutsumisesta jatkossa MONNI-hankkeen päättyessä. Seuraava Teams-tapaaminen järjestetään 10.3.2023 klo 12-14. Yhteyshenkilö on Helena Heikkilä: helena.heikkila2@pirha.fi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Syty-koordinaattorin tehtävissä toimivilla on hyvin monipuolisia tehtävänkuvia ja niiden yhdistelmiä, samoin kuin erilaisia koulutustaustoja. Syty-toimintamallia toteutetaan eri tavoin eri puolilla. Jos koordinaattoreille saadaan säännöllistä verkostoitumista, niin voi olla mahdollista löytää yhteisiä yleisiä raameja tehtävänkuvaan, sillä kansallisesti tai aluellisesti niitä ei ole tähän mennessä työstetty.

Koordinaattorin työhön osana lastensuojelun systeemistä toimintamallia on kohdistunut kritiikkiä, että se on jäänyt sihteerin tasolla eikä herätä mielenkiintoa. Olisi tärkeää, että tehtävä olisi ammatillisesti haastavaa ja mielenkiintoista, sillä se voisi rikastuttaa osaamisellaan koko tiimin työtä.

Koordinaattorin tehtävän olisi tärkeää rakentua muuhun(kin) suuntaan kuin kirjaamiseen. Lisäksi työn kiireessä koordinaattorille saatetaan kipata muita epärelevantteja tehtäviä.

Johtamisen rooli koordinaattorin tehtävän muotoutumisessa on iso, eli millä tavalla linjataan ja millä tavalla halutaan, että työtä tehdään. Jatkossa kun haetaan yhdenmukaisia käytäntöjä, koordinaattorien keskinäisellä verkostoitumisella voidaan tuottaa sisältöjä.

Verkoston tapaamisten kirjaaja, lastensuojelun systeemisessä toimintamallissa sosiaalityöntekijänä ja konsultoivana sosiaalityöntekijänä työskennellyt, MONNIn edustaja totesi, että koordinaattorien tieto ja näkemys systeemisen toimintamallin tilanteesta ja mahdollisuuksista pitäisi jatkossa hyödyntää paremmin.