Suomen Ladun Luode -hankkeessa kehittämä toiminnallinen ulkopeli. Peliä pelataan ulkona esimerkiksi lähiluonnossa. Pelissä ratkaistaan erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan. 

Toimintaympäristö **

Pelin dea sai alkunsa siitä, että haluttiin luoda peli, joka pysyisi hallussa ulkona ja että peliä olisi helppo ohjata pienemmälläkin määrällä ohjaajia. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Pelin kehityksessä on otettu erityisesti huomioon kestävä kehitys, luonnonmateriaalit ja opetuksellisuus. Suuntamysteeripelin voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Peli sopii kaikille ryhmille ja yhteisöille, jotka haluavat pelaamalla kehittää ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan ulkoilmassa. Peliä pelataan 2-4 hengen joukkueissa. Joukkueita voi olla 2-8.

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaminen

Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Ohjaaja johtaa peliä “kompassin” keskeltä, jonka ympärille lukitut laatikot on aseteltu ilmansuuntien kohdalle. Maksimissaan joukkueita voi olla 8 eli saman verran kuin pää- ja väli-ilmansuuntia. Joukkueen täytyy ratkaista tehtävä, jotta se kykenee avaamaan numerolukolla lukitun mysteerilaatikon ja saamaan pisteen.

 

  1. Joukkueet etsivät ratkaistavaa tehtävää omalta ilmansuunnaltaan ja pyrkivät ratkaisemaan sen.
  2. Annetun ajan päätyttyä (esimerkiksi 3 minuuttia) joukkueet palaavat lähtöpaikalle avaamaan mysteerilaatikoita.
  3. Jokainen joukkue käy jokaisella ilmansuunnalla suorittamassa tehtävän.
  4. Lopussa lasketaan pisteet.

 

Osallistujamäärä 8-30

Kesto: 45-60 min

Liitteet
Suuntamysteeri -esittelyvideo
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Resurssit
Numerolukoilla lukittuja, pieniä mysteeri- laatikoita (4 tai 8 kpl). Laatikoihin asetettuja esineitä (esimerkiksi käpyjä) pistelaskuun. Laatikoiden avaami- seen liittyvät tehtävät.

Tehtäviä voi ideoida mistä tahansa aiheesta. Ratkottaviksi sopivat esimerkiksi monivalinta- kysymykset, palapelit tai salakirjoitustehtävät, jotka paljastavat mysteerilaatikon avaimen tai avauskoodin. Jos käytössä on kolminumeroinen lukko, rastilla voi olla esimerkiksi kolme väitettä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Vaihtoehtojen perässä on numerot. Oikein vastaamalla saa oikean kolmenumeroisen koodin.

Tehtävää voi vai- keuttaa niin, että väitteitä pääsee lukemaan vain kiikareilla tai väitteet ovat väärässä järjestyksessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suuntamysteeri®-menetelmää voi vapaasti käyttää ryhmien ohjauksessa. Kerro kuitenkin osallistujille, että menetelmän on kehittänyt Suomen Latu. Mikäli osallistujat kiinnostuvat itse menetelmästä, ohjaa heidät tutustumaan menetelmään näillä sivuilla.

Suomen Ladulla on yksinoikeus Suuntamysteeri®-menetelmän käytön koulutukseen. Koulutusta voi tiedustella: koulutus@suomenlatu.fi.