Maksutonta avoimen yliopiston opetusta työttömille ja lomautetuille

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjontaa avataan maksuttomana työttömille ja lomautetuille. Opintomahdollisuus on voimassa vuoden 2020 loppuun mennessä tehdyissä ilmoittautumisissa.

Ratkaisun perusidea **

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjontaa avataan maksuttomana työttömille ja lomautetuille. Mahdollisuus maksuttomiin opintoihin koskee kaikkia ajalla 4.5.-31.12.2020 tehtyjä ilmoittautumisia. Etu koskee avoimen yliopiston itse järjestämää opetusta eli sen piiriin ei kuulu yhteistyöoppilaitosten opetustarjonta.

Avoimen yliopiston opetustarjonnasta pääosa on jo verkossa. Lähiopetusta ei koronaviruspandemian aikana kuitenkaan järjestetä.

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä opintoja sellaisenaan tai opiskelemalla tutkintoon asti.

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Useilla koulutusaloilla on myös niin kutsuttu avoimen väylä, joka tarkoittaa sitä, että tietyn määrän opintoja opiskeltuaan voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Opintomahdollisuuksien kartoittamiseen ja opintojen valintaan saa tukea opinto-ohjaajilta ja oppiaineiden suunnittelijoilta.

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella sivutoimisesti tai jopa päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Opintojen vaikutus työttömyysetuuteesi ratkaistaan TE-palveluissa, joten opinnoista kiinnostuneen kannattaa neuvotella TE-palveluiden kanssa opiskelusuunnitelmistaan ennen opintoihin ilmoittautumista.