Matalan kynnyksen päiväkeskus asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuusuhan alla oleville naisille

Naisten tupa on päiväkeskus, jossa naisilla on mahdollisuus saada palveluohjausta sekä levätä, syödä, osallistua ryhmätoimintaan, käydä saunassa sekä saada lahjoitusvaatteita ja hygieniatarvikkeita. Toimintamalli on kehitetty NEA- naiserityisyys asunnottomuustyössä-hankkeessa.

Ratkaisun perusidea **

Naisten tupa syntyi Sininauhasäätiön NEA-osahankkeen tuotoksena, kun huomasimme, ettei asunnottomille naisille ollut omaa paikkaa Helsingissä. Kun sopivat tilat jäivät Sininauhasäätiön muusta käytöstä vapaaksi, laitettiin tupa pystyyn syksyllä 2019.

Naisten tupaan voi tulla juuri sellaisena kuin on, myös päihtyneenä. Kohtaamme kävijät heidän taustastaan tai tilanteestaan riippumatta omana itsenään. Mikäli päihtymystila on kova eikä kävijä ole asiointikunnossa, henkilökohtaisten asioiden selvittely siirretään eettisistä syistä toiseen kertaan, kuitenkin siten, että henkilö saa perustarpeitansa täytettyä. Sen lisäksi pyritään aina varmistamaan hätämajoitus seuraavalle yölle.

Tavoitteena on, että naisten tilanne alkaa selkiytymään:

Naiselle löytyy koti ja sopiva tuki.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tärkeintä työssä on asiakkaan kiireetön kohtaaminen, turvallinen ympäristö ja luottamussuhteen luominen. Naisten tuvalla on käytössä kokemusasiantuntija ja ammattilainen -työparimalli. Naiserityisessä työssä on myös huomattu erittäin tärkeänä olla kävijöille rinnalla kulkijoina.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

On hyvä jättää liikkuvalle asiakastyölle aikaa. Usein kävijän palveluihin saattaminen madaltaa kynnystä palveluihin lähtemiseen. Myös kodinomainen tunnelma luo epävakaassa elämäntilanteessa olevalle turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuuden rentoutumiseen.

Liitteet
Kuva
Naisten tuvan lepotila