Mielessä voimaa -kokemuksellisen Forum-teatterin prosessimalli toipujille ja läheisille

Kakspy ry:n LOV ME- hankkeessa yhteiskehitetty kokemuksellisen Forum-teatterin prosessimalli kokemusasiantuntijoille, toipujille ja heidän läheisille. Malli edistää positiivista mielenterveyttä, osallisuutta ja lieventää stigmaa soveltavan teatterin ja vertaistuen avulla.

 

Toimintaympäristö **

Kokeilun lähtökohta on  mielenterveysongelmia kohdanneiden ihmisten kokemukset ja huomiot siitä, kuinka mielenterveysongelmat etäännyttävät perheenjäseniä  ja läheisiä toisistaan. Mielenterveysongelmat yhä edelleen luovat  stigmaa, mikä eristää ihmiset toisistaan ja yhteisöstään.  

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokemusasasiantuntijat ovat ideoineet, suunnitteleet ja toteuttaneet kokeilun LOV ME - hankkeen käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessin avulla. Kokeilun lähtökohta on  mielenterveysongelmia kohdanneiden ihmisten kokemukset ja huomiot siitä, kuinka mielenterveysongelmat etäännyttävät perheenjäseniä  ja läheisiä toisistaan.  Mielenterveysongelmat yhä edelleen luovat  stigmaa ja niistä puhutaan edelleen vähän.

LOV ME- hankkeen järjestämässä työpajassa kokemusasiantuntijat ideoivat, mitä asioita toipujat ja heidän läheisensä voisivat yhdessä tehdä. Tavoitteena lähentyminen ja keskustelun lisääminen mielenterveysongelmista. Kokemusasiantuntijoilla oli hyviä kokemuksia teatteriharrastuksesta ja niinpä he pyysivät kehittämistyöhön mukaan teatterialan ammattilaisen, Piia Klemoilan. Yhdessä he kokeilivat Forum-teatteriesityksen rakentamista yhdessä Inkeroisten klubitalon kävijöiden ja heidän läheistensä kanssa keväällä 2019.Yhteiskehittämisen tuloksena kokeilusta syntyi Mielessä voimaa- yhteisen ilon ja voiman löytämisen teatteriprosessimalli. 

Ratkaisun perusidea **

Mielessä voimaa - toimintamalli

 Forum - teatterimenetelmällä yhteistä iloa ja voimaa kokemusasiantuntijoille, toipujille ja heidän läheisilleen.

Toimintamalli edistää osallistujien positiivista mielenterveyttä sekä lieventää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa osallistavan teatterimenetelmän avulla.Malli on yhteiskehitetty kokemusasiantuntijoiden,teatterialan ammattilaisen, klubitalon kävijöiden ja heidän läheistensä kanssa Kakspy ry:n LOV ME-hankkeessa.

Noin 3-6 kk kestävän prosessin aikana toipujat, heidän läheisensä ja kokemusasiantuntijat luovat yhdessä Forum- teatteriesityksen. Prosessia ohjaa  teatterialan ammattilainen ja toipujien osallistumista tukevat kokemusasiantuntijat. Osallistujien omien tarinoiden ja kokemusten pohjalta luodaan esityksen käsikirjoitus. Prosessi on tiivis, luonnosmainen ja huumorin sävyttämä.  Työtapa pitää esiintymisen kynnyksen matalana ja jännityksen esiintyjille siedettävänä. Tulos, Forum- teatteriesitys, esitetään yleisölle heti  noin 10 harjoituskerran päätteeksi. 

Forum- teatteri on brasilialaisen teatteriohjaajan, teoreetikon ja aktivistin, Augusto Boalin kehittämä osallistava menetelmä, jossa esiintyjät ja yleisö yhdessä käsittelevät teatterin keinoin yhteisön ongelmia ja keskustelevat erilaisista ratkaisusta. 

 

 

 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mitä mallin toteutukseen tarvitaan?

Forum-teatteriohjaaja

Luo avoimen ja sallivan ilmapiirin, luottamusta tulevaan ja rohkaisee jokaista osallistumaan omalla tavallaan. Soveltaa harjoituksia ryhmälle ja prosessiin sopivaksi. Tekee käsikirjoituksen yhdessä osallistujien kanssa. Ohjaa ja toimii fasilitoijana Forumteatteri-esityksessä.

Kokemusasiantuntija

Tukee kuntoutujia osallistumisessa: varmistaa paikalle pääsyn ja toivottaa tervetulleeksi.  Ennen harjoitusten alkua tarjoaa kahvia ja kyselee kuulumisia. Rohkaisee kokeilemaan uusia asioita ja auttaa kestämään jännitystä. Ohjaa lämmittelyharjoituksia.

Toipuja

On halukas kokeilemaan uutta toimintaa yhdessä läheisen kanssa tai itsekseen. Haluaa viettää aikaa läheisen kanssa.

 Läheinen

Haluaa lähteä läheisen kanssa kokeilemaan yhdessä uutta toimintaa.

Tila

Tarpeeksi avara ja sopiva teatteriharjoituksille. Sen tulee tarjota omaa rauhaa, työskentelyä ilman keskeytyksiä. 

Osallistumisen kynnystä voi madaltaa tuttu paikka, esim. klubitalo.

Resurssit

Kustannuksia tuovat palkkiot ohjaajalle ja kokemusasiantuntijoille, kahvituskulut sekä mahdolliset tilan vuokra-, mainostus-, lavastus-, puvustus- ja valaistuskulut.

 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia voi hyvin soveltaa eri kohderyhmille, esim. ikääntyneille. Olennaista on, että kokemusasiantuntijat omalla esimerkillään ja konkreettisella tuella madaltavat osallistumisen kynnyksiä. Tärkeää on myös kiinnittää huomioita etukäteisviestintään. Etukäteen kannattaa järjestää hyvissä ajoin infotilaisuuksia, jossa myös tehdään joku helppo harjoitus, joka herättää mahdolllisten osallistujien kiinnostuksen ja mahdollistaa läheisen pyytämisen mukaan harjoituksiin. Kiinnostavaa olisi kokeilla, jos ensisijainen kohderyhmä olisi läheiset, jotka pyytäisivät toipujia mukaan projektiin.

Ryhmänohjaajan on tärkeä on panostaa erityisesti aluksi turvallisen ryhmäprosessin rakentamiseen ja tukea kaikkien tasa-arvoista osallistumista.  Esityksen rakentamisessa kannattaa hyödyntää osallistujien omia kiinnostuksen kohteita ja erityistaitoja: esimerkiksi soittotaito/pukusuunnittelu/käsiohjelman teko jne.

Esityksen jälkeen saatiin runsaasti ja helposti palautetta kerättyä "empatiakartan" avulla. Emapatiakartta ja myös muita yhteiskehiyttämisprosessin työmenetelmiä löytyy  Innokylästä "Ajatusten avaaja"- mallin alta.

Liitteet
Kuva
kuvassa selloa soittava nainen etualalla ja taaempaana ihmisiä
Esityksen tärkeä elementti oli elävä musiikki.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokeilun arviointivälineinä käytettiin positiivisen mielenterveyden mittaria sekä mm.  osallistujien(toipujien&läheisten)  haastatteluja, joista seuraavat lainaukset ovat:

“Sain hirveesti näitten ihmisten kanssa yhteenkuuluvuutta ja tukea, uskallusta, itsetunto on noussut ihan.”

”Me ollaan aika harvoin läheisen kanssa nähty, nyt nähtiin sitten kerran viikossa. Se oli tosi kiva, meillä oli niinku yhteinen projekti, missä myös käytiin.”

”Kokemusasiantuntijat olivat erittäin kannustavia ja vähän eteenpäin pökkääviä, että oikein myönteisesti koin. Mukavat ja asiantuntevat ihmiset, laittovat vielä vähän kelkkaa eteenpäin kulkemaan ja se oli ihan hyvä.”