Monimuotoinen oppisopimuspolku Ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialalla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mahdollistaa oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittymisen useissa oppimisympäristöissä ja yksiköissä Päijät-Soten Ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialalla. Toimintamalli huomioi opiskelijoiden, ohjaajien ja esihenkilöiden muun tuen tarpeen oppisopimusopiskeluun liittyen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä