Saariston aikamatka / Skärgårdens tidsresa ja Menneisyyden taikalaatikko -materiaalit parantavat Turun kaupungin museokokoelmien alueellista saavutettavuutta ja ne mahdollistavat kokoelmiin tutustumisen museoympäristön ulkopuolella, ryhmissä tai henkilökohtaisin kohtaamisin.

Toimintaympäristö **

Materiaalien avulla mahdollistetaan museohetki museon seinien ulkopuolella.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmää ovat henkilöt, joilla on haasteita päästä vierailemaan museoissa esimerkiksi muistisairauden, korkean iän, liikuntarajoitteiden tai maantieteellisten haasteiden vuoksi tai jotka ovat ilman verkkoyhteyksiä.

Ratkaisun perusidea **

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden huomioiminen kuuluvat materiaalien päätavoitteisiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektissa tuotettiin 40 kappaletta kaksikielisiä Skärgårdens tidsresa – Saariston aikamatka -materiaalipaketteja. Vanhaa valokuvalaatikkoa muistuttavat kartonkikotelot sisältävät 36 kuvakorttia, suomen- ja ruotsinkieliset tekstivihot virikekysymyksineen, kaksi 3D-esinettä: leikkilehmä ja suomustusrauta sekä ohjekirjeen ja palautelomakkeita. Ohjekirje sisältää vinkkejä aineiston käyttöön mm. VTS-menetelmän avulla.

Kuvakorteissa esitellään taideteoksia, esineitä ja valokuvia Turun museokeskuksen kokoelmista. Korteissa on viisi teemaa, jotka erottaa toisistaan värien perusteella. Teemat ovat Kalastus ja meri, Arkielämä, Elinkeinot ja työ, Koti ja sisäaskareet sekä Juhla ja vapaa-aika. Kuvakorteissa on lisäksi perustiedot esineistä, taideteoksista ja valokuvista.

Aineistot jäävät osaksi Turun museokeskuksen kokoelmayksikön ja alueellisen vastuumuseon toimintaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Materiaalipakettien lisäksi toteutettiin saavutettavat pdf:t, jotka julkaistiin verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä omakirjasto.fi. Ryhmänvetäjiä varten laadittiin erillinen digiaineisto, jonka saa tilattua kokoelma-amanuenssilta. Projektissa toteutettiin myös 3D-malli vanhasta taskulampusta. Objektit julkaistiin materiaalipakettien ja saavutettavien pdf:ien lisäksi Flickr-kuvasivustolla ja 3D-mallit Sketchfab-verkkosivustolla, joihin oli linkitys myös omakirjasto.fi:stä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Materiaalipaketteja voivat lainata esimerkiksi palvelutalot sekä kuntien ja yhdistysten kuntoutus- ja virikeryhmien vetäjät. Kouluissa ja muussa toiminnassa aineistoa voi käyttää soveltaen. Lainaus on maksutonta.