Propellipäissä päätimme testata miten ympäristön muutos ja toiminnallisuus toimivat muutosten muotoilussa. Toteutimme Teatterimuseolla muutosmuotoilupajan, joka toimi loistavasti yhteisen ideoinnin välineenä. Samalla syntyi ajatuksia maailman parhaasta terveysasemasta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Muutoksia pohditaan usein tutuissa, totutuissa ympäristöissä. Ympäristön vaihtaminen auttaa naksauttamaan myös ajatukset uudenlaiselle vaihteelle. Teatterimuseon tilat tuovat yhteiskehittämisen tueksi luovan ympäristön, jossa myös "boksin ulkopuolelta ajatteleminen" tulee inspiroivan tilan takia helpommaksi. Halusimme kokeilla, mitä tapahtuu muutosten muotoilulle kun se tehdään tilassa, joka on välineenä sellainen, että se houkuttelee hulluttelemaan. Toisaalta lava, pukeutuminen ja erilaiset lavasteet auttavat ulkoistamaan ongelmia itsestä, joka voi auttaa nostamaan esiin asioita, joista ei aikaisemmin ole puhuttu.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Muutosmuotoilupajaan osallistui moninainen joukko ihmisiä. Mukana oli kokemusasiantuntijoita ja kehittäjiä. Työpajan tarkoituksena oli kokeilla, mitä tilan muuttaminen saisi muutosmuotoilulle aikaan. Siksi aiheeksi valittiin kaikille tuttu: terveyspalvelut. Kaikki osallistujat olivat joskus olleet terveyspalveluiden asiakkaina, joten kaikki pystyivät osallistumaan prosessiin muutosmuotoilijan näkökulmasta. 

Työpaja muodostui kolmesta osasta: tavoitellun tilan esittäminen (aiheena oli "maailman paras terveyspalvelu"), nykytilan hahmottaminen sekä muutospolun muotoilu. Ajatusten havainnollistamiseksi työpajassa käytettiin välineenä teatterin lavastusta sekä kehoa. Työpajan suunnitteli Kukunorin Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen. Työpajan fasilitoivat Milla Mäkinen ja Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo. Lisäksi työpajassa oli mukana visuaalinen fasilitaattori, Pauliina Helle, joka kuvasi keskustelua pajan ajan visuaalisten muistiinpanojen muodossa fläppipapereille, jotka olivat koko ajan kaikkien nähtävillä.

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy lavalle asettuneita työpajan osallistujia, jotka ovat kukin asennossa, joka kuvastaa jotain maailman parhaan terveyspalvelun osa-aluetta.
Työpajatyöskentely aloitettiin lämmittelyn jälkeen maailman parhaan terveysaseman kuvauksesta eli tavoitellun tilan hahmottamisesta. Tämä tehtiin lavalle, johon kukin osallistuja asettui ensin ja vasta sen jälkeen fasilitaattorin ohjeistuksella kertoi, mitä hän esittää.
Kuva
Kuvassa näkyy lavan ulkopuolelle asettuneet osallistujat, jotka kuvasivat seuraavaksi terveyspalveluiden nykytilaa.
Seuraavassa työpajaosuudessa osallistujat havainnollistivat terveyspalveluiden nykytilan.
Kuva
Kuvassa näkyy osallistujia asettuneina teipillä merkitylle polulle, joka johtaa nykytilasta lavalle. Jokainen esittää kehollaan, mitä polun askeleella tapahtuu.
Työpajan kolmannessa osassa osallistujat havainnollistivat askeleita, joita pitäisi ottaa, jotta nykytilasta päästäisiin toivottuun tilaan. Eli mitä pitäisi tapahtua, jotta nykyisistä terveyspalveluista tulisi parhaat mahdolliset. Jokainen asettui haluamaansa kohtaan polulla, jonka jälkeen fasilitaattori ohjeisti kutakin osallistujaa kertomaan vuorollaan, kuka hän on ja mitä hän polulla tekee.
Kuva
Kuvassa näkyy Pauliina Helteen tekemä kuvallinen tiivistelmä ideaaliterveyspalvelusta.
Visualisti Pauliina Helle kirjasi ylös ensimmäisessä työpajaosassa esiin tulleet ideaalin terveyspalvelun elementit.
Kuva
Kuvassa näkyy visualisti Pauliina Helteen tekemät muistiinpanot terveyspalveluiden nykytilasta.
Visualisti Pauliina Helle kirjasi ylös toisessa työpajaosassa esiin tulleet terveyspalvelun nykytilan elementit.
Kuva
Kuvassa näkyy työpajassa muodostettu polku nykytilasta ideaali terveyspalveluihin Pauliina Helteen piirtämänä.
Visualisti Pauliina Helle kirjasi ylös kolmannessa työpajaosassa teot ja tekijät, joiden avulla päästään nykytilasta ideaalitilaan.
Tavoiteltu muutos

Keräämällä näyttöä muutosmuotoilusta käytännössä voimme myös rohkaista muita ottamaan ajattelutapaa käyttöön. Tätä kautta voimme edistää muutosten muotoilua siten, että ne, joita muutos koskee, pääsevät muutosprosesseissa kehittäjien asemaan.

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy visualisti Pauliina Helteen yhteenveto siitä, miksi muutosten muotoilu on tärkeää.
Pauliina Helle havainnollisti työpajassa myös sen, miksi muutosmuotoilua tehdään siten, kun sitä tehdään. Miksi tilaa ja kehoa käytetään ajattelun välineenä? Miksi ylipäänsä muutosten edistämiseen kannattaa käyttää muotoiluajattelua?
Ratkaisun perusidea **

Mallin avulla voi tuottaa mitä erilaisempia muutoshankeideoita asiakaskeskeisesti, ihmisten luovuutta hyödyntämällä. Tämän toimintamallin idea on, että fyysistä tilaa vaihtamalla voi myös saada ajatukset liikkeelle aivan uudella tavalla. Myös toiminallisuus auttaa ajattelemaan boksin ulkopuolelta ja edistää yhteiskehittämisen henkeä.

Liitteet