Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oma Koutsi tarjoaa ratkaisukeskeistä valmennusta nuoren opiskelu- ja työelämähaasteisiin. Ammatillisen työntekijän työparina toimii koulutettu vapaaehtoinen, joka valmentaa nuorta yksilöllisesti, tavoitteellisesti ja viikoittain hänen omassa arjessa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä