Omaolon hyvinvointitarkastustuksen jatkokehittäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP2, P4, I1B)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen. Nyt tarkoitus on jatkokehittää Omaolon hyvinvointitarkastuksen käyttöä laajasti koko hyvinvointialueelle.

Toimintaympäristö **

Hallituksella on parhaillaan menossa kaikkia hyvinvointialueita koskevat säästöt, jotka vaikuttavat myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella. Pohde on laaja 30 kunnasta koostuva hyvinvointialue. Pohde työllistää 18 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan osaajaa. Meneillään olevista säästötoimista huolimatta lakisääteiset palvelut on asukkaille turvattava.

Suomessa väestörakenne tuo tulevaisuudessa haasteita, koska eläköityneitä ihmisiä on väestössä entistä enemmän ja koko maassa on hoitajapula. Laki määrittää asukkaille oikeuden määräaikaisiin terveyspalveluihin, joita ovat esimerkiksi työttömien, omaishoitajien ja ikäihmisten terveystarkastukset. Laajalla Pohteen alueella on kuntakohtaisia eroja palveluissa, joita täytyy tarkastella ja tasata palveluiden laatua yhdenvertaisiksi.

Digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet koko Suomessa ja näin ollen Omaolon hyvinvointitarkastus on nykyainen ja ekologinen ratkaisu paperilomakkeiden sijaan. Digitaalisissa palveluissa täytyy huomioida asiakkaat, joilla ei ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin, että palveluiden saatavuudessa ei tapahdu digitaalista syrjäytymistä.

Liitteet
Kuva
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen kartta ja tietoa Omaolon hyvinvointitarkastuksen alkutilanteesta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen kartta ja tietoa Omaolon hyvinvointitarkastuksen alkutilanteesta
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Omaolon hyvinvointitarkastusta on viety Pohteen alueella eteenpäin vuodesta 2022, eli ennen RRP2 hankekauden alkua. Hankkeen alkuvaiheessa hyvinvointitarkastus oli käytössä koko Pohteen alueen ikäneuvoloissa ja osittain Oulussa omaishoitajien terveystarkastuksissa sekä Oulussa ja Kuusamossa työttömien terveystarkastuksissa. Aikaisempien käyttöönottojen perusteella tiedossa oli, että ammattilaislähtöisissä digitaalisissa palveluissa täytyy panostaa asiakkaan saavutettavuuteen ja asiakasohjaukseen, jotta asiakkaat käyttävät uusia palveluita.

Omaolon hyvinvointitarkastuksen laajeneminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella mahdollisimman laajaan käyttöön linkittyy koko hyvinvointialueen tämänhetkiseen strategiaan.  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian pääsee lukemaan tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Liitteet
Kuva
Pohjois-Pohjamaan hyvinvointialueen strategia, palvelulupaus
Pohjois-Pohjamaan hyvinvointialueen strategia, palvelulupaus