Oriveden kyläyhdistysten toteuttamat tarkistuskierrokset kylien ikäihmisten luona

Kyläyhdisten toteuttama tarkistuskierros Oriveden kylillä asuvien ikäihmisten luona. Kierroksen aikana selvitettiin kylien ikäihmisten tilanne erityisesti kauppa- ja muiden asiointien järjestämisen osalta sekä jaettiin tiedotetta asiointipalveluista.

Ratkaisun perusidea **

Oriveden kaupunki on laatinut vuonna 2018 paikallisten kyläyhdistysten kanssa yhteistoimintasopimuksia erilaisten häiriötilanteiden varalle. Sopimusten tavoitteena on saada kaupungin valmiusryhmälle mahdollisimman nopeasti tieto kylien tilanteesta ja mahdollisesta avun tarpeesta sekä saada kyläläisille tietoa kaupungin suunnalta. Tähän hyödynnetään kyläyhdistysten paikallistuntemusta kyläläisistään ja alueistaan. Yhteistoimintasopimuksen liitteenä on kartta, johon on merkattu sopimuksessa mukana olevien yhdistysten kanssa sovitut toiminta-alueet.​ Kaupunki on sopimuksessa sitoutunut maksamaan kustannukset tarkistuskierroksen hoitamisesta.

Yhteistoimintasopimukset otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa koronaepidemian johdosta. Osa kyläyhdistyksistä on sopimukseen sisältyvän tarkistuskierroksen lisäksi lähtenyt järjestämään myös kauppa- ja asiointiapua kyläläisille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Oriveden kaupunki ja kyläyhdistykset ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen, jota varten Orivedellä kokoonnuttiin useamman kerran kyläyhdistysten ja kaupungin valmiusryhmän kesken.

Sopimusta tehdessä on sovittu kaupungin ja, kyläyhdistysten yhteyshenkilöistä sekä koordinoinnista (yhteydenpito, tiedonkulku, toimintatavat) sopimusta käyttöön otettaessa. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu vuosittain toteutettavista tapaamisista kyläyhdistysten yhteyshenkilöiden ja kaupungin valmiusryhmän kesken. Tapaamisessa kootaan kokemuksia ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista.