PEX360 potilaskatselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän, johon tieto nousee eri järjestelmistä. Näkymä sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja helpottaa potilas- ja hoitotietojen etsimistä ja asiakkaan ohjaamista palveluiden piiriin.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Asiakkaiden tiedot ovat eri järjestelmissä, ja ammattilainen joutuu kirjautumaan moneen eri järjestelmään nähdäkseen kaiken olennaisen. Ammattilaisten käyttöliittymien kehittäminen on osa Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hanketta, jossa tavoitteena on tukea ja mahdollistaa digitaalisen sotekeskuksen ja sen toimintaa tukevien ratkaisujen sekä sovellusten yhteistoiminta. Tavoite on, että 2 näyttöpäätettä riittää ammattilaisen tehokkaaseen työskentelyyn ja tuo riittävät tiedot asiakkaan palveluun. Pyrimme tällä tavoin “piilottamaan” järjestelmien pirstaleisuuden, koska sote-järjestelmät ovat varsin hajanaisia ja eivät integroidu tai niitä ei ole järkevää edes integroida. Työpaketti liittyy Kymenlaakson hyvinvointialueen seuraaviin strategisiin tavoitteisiin: Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakkaiden parempi ohjaaminen, sekä tietoisuus heidän hoito-/palvelutilanteesta.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakas saa laadukkaampaa palvelua. Ammattilainen löytää asiakkaan tilanteen selvittämisen vaatimat tiedot nopeammin.  Organisaatio hyötyy,  Digitaalinen sotekeskus -hanke purkaa koronan aikana syntynyttä hoito- palvelu ja kuntoutus velkaa koko hyvinvointialueella.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Palveluissa toimivat työntekijät; määrittävät ne tarpeet, jotka tulisi saada näkyviin. Oma tietohallinto; tarvittavat taustatyöt. Sovellustoimittaja: Tuottaa tarpeiden mukaisen sovelluksen, jolla saadaan työntekijöiden määrittämät tarpeet toimimaan sovelluksella. Hankkeen työntekijät: mahdollistavat kehittämiseen tarvittavien työntekijöiden koolle kutsumisen, ja koonnin aiheista. 

 

Tavoiteltu muutos

Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattilaisten käyttöliittymien kehittäminen on osa Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hanketta, jossa tavoitteena on tukea ja mahdollistaa digitaalisen sotekeskuksen ja sen toimintaa tukevien ratkaisujen sekä sovellusten yhteistoiminta. Tavoite on, että 2 näyttöpäätettä riittää ammattilaisen tehokkaaseen työskentelyyn ja tuo riittävät tiedot asiakkaan palveluun. Pyrimme tällä tavoin “piilottamaan” järjestelmien pirstaleisuuden, koska sote-järjestelmät ovat varsin hajanaisia ja eivät integroidu tai niitä ei ole järkevää edes integroida.

Muutoksen mittaaminen

Työtyytyväisyyskysely ammattilaisille sekä asiakkaiden näkökulmasta ammattilaisilla on parempi kokonaisymmärrys heidän tilanteestaan (kyselytutkimus).

Toteutussuunnitelma

Sovelluksen toimittajan kanssa suunnitellaan ja määritellään yhteistyössä toimenpiteet, joilla päästään tavoitteeseen. Yhteistyöpalaverit toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Oman henkilöstön tarpeiden määrittelyt ja niiden eteenpäin vieminen toimittajalle tiedoksi. Järjestelmien osalta tarvitaan muutoksia taustoissa, jotta sovellus saadaan toimimaan kuten on tarkoitus. Sovelluksen ongelmatilanteiden hallinnasta on tehtävä suunnitelma( kuka tekee, mitä tekee ja miten hoidetaan) Henkilöstö tulee kouluttaa sovelluksen käyttöön. Ennen käyttöönottoa sovellus on testattava.