PEX360 Insight Tietoallaskatselin, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4 ja I2)

Tietoallaskatselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän. Tämä sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja helpottaa potilastietojen etsimistä ja asiakkaan ohjaamista palveluiden piiriin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PEX360 Insight Tietoallaskatselin, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4 ja I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tietoallaskatselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän. Tämä sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja helpottaa potilastietojen etsimistä ja asiakkaan ohjaamista palveluiden piiriin.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuula Joronen

Luotu

23.11.2022

Viimeksi muokattu

23.04.2024
Toimintaympäristö **

Alueella väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia. Väestöstä yli 80 prosenttia asuu Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, joiden väestön väheneminen on ollut ja tulee ennusteen mukaan olemaan merkittävää. Kymenlaakson elinkeinorakenne on muovautunut 2000-luvulla erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä. Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellisesti maan eniten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan henkilöstön saatavuus on ollut pitkään haastavaa Kymenlaakson alueella. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointi on ollut vaikea jo vuosien ajan. Haasteet ovat laajentuneet yhä useampiin ammattiryhmiin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä