PEX360 Insight Tietoallaskatselin, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4 ja I2)

Tietoallaskatselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän. Tämä sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja helpottaa potilastietojen etsimistä ja asiakkaan ohjaamista palveluiden piiriin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PEX360 Insight Tietoallaskatselin, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I4 ja I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tietoallaskatselin tuottaa terveydenhuollon ammattilaiselle koostetusti potilastiedon näkymän. Tämä sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja helpottaa potilastietojen etsimistä ja asiakkaan ohjaamista palveluiden piiriin.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuula Joronen

Luotu

23.11.2022

Viimeksi muokattu

13.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sujuvoittaa ammattilaisen työtä ja parantaa asiakkaan hoidon suunnittelua vastaanottotilanteessa. 

Toimintaympäristö **

Alueella väestön palvelutarve on suuri, syntyvyys vähäistä ja ikääntyneiden osuus väestöstä on maan suurimpia. Väestöstä yli 80 prosenttia asuu Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, joiden väestön väheneminen on ollut ja tulee ennusteen mukaan olemaan merkittävää. Kymenlaakson elinkeinorakenne on muovautunut 2000-luvulla erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä. Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellisesti maan eniten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan henkilöstön saatavuus on ollut pitkään haastavaa Kymenlaakson alueella. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointi on ollut vaikea jo vuosien ajan. Haasteet ovat laajentuneet yhä useampiin ammattiryhmiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaita ei ole osallistettu kehittämiseen. Kokonaisuuden kehittäminen liittyy ammattilaisten työtapojen sujuvoittamiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

PEX360- sovellus on valmis ja testattu toimivaksi. Insight ominaisuuteen liittyen tupakointimalli on teknisesti valmis, mutta ei otettu tuotantoon. Sovelluksesta ja Insight ominaisuuden kehittämisestä päätettiin luopua organisaatiossa 4/2024. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistyö tämän kokonaisuuden osalta on päättynyt. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä