Verkkoauttamisen hanke raskautta suunnittelevien, vauvaa odottavien sekä pikkulasten vanhempien tupakoinnin lopettamisen tukemiseen.

"Ota kanssamme 7+1 askelta tupakoinnin lopettamiseen – pienten töppösten tähden!"

Toimintaympäristö **

Raskaudenaikainen tupakointi tai muiden nikotiinituotteiden käyttö vaarantaa sikiön terveyttä sekä altistaa syntyvän lapsen myöhemmille, jopa ylisukupolvisille sairaus- ja kehityksellisten ongelmien riskeille.

Edelleen 11 % tupakoi raskausaikana, eli vuosittain n. 5000 sikiötä altistuu tupakalle. Luku on muiden Pohjoismaiden vastaavia korkeampi ja vastaa Suomen väestön kokonaistupakointia (naiset 12 %, miehet 15 %). Suurin osa tupakoivista tai nikotiinituotteita käyttävistä on sosioekonomisesti haastavassa asemassa olevia nuoria odottajia, jotka tarvitsevat erityistukea raskaus- ja pikkulapsivaiheen aikana.

Nikotiiniriippuvuuden moniulotteisuuden vuoksi lopettamisessa onnistuminen vaatii ohjausta ja pitkäjänteistä tukea. Perheet eivät kuitenkaan saa riittävästi tukea lopettamiseen. Raskausaikana lopettaneista yli puolet (54%) palaa tupakointiin pian vauvan synnyttyä tai myöhemmin perhearjen keskellä, mikä altistaa vauvan sekä perheen muut lapset ja seuraavat raskaudet tupakalle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Raskaana olevat ja pikkulasten vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä ja ahdistusta tupakoinnistaan, mutta eivät löydä keinoja tai voimavaroja lopettamiseen, vaikka halua olisikin. Usko onnistumiseen on usein heikko.

He eivät myöskään osallistu terveyspalvelujen tarjoamaan perinteiseen vieroitustukeen, kuten vieroitusryhmiin, mutta saattaisivat mieluummin osallistua anonyymiin verkkotoimintaan.

Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa luodaan kahdeksan viikkoa kestävä, vanhemmille räätälöity verkkovieroitusohjelma tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden lopettamisen tueksi. ”Kahdeksan askelta onnistumiseen” -mallissa sovelletaan elintapojen muutosvaihemallia (DiClemente & Procahska 1998) ja motivoivan haastattelun menetelmää. Mallissa keskitytään motivaation ja pystyvyyden tunteen vahvistumiseen.

  1. Pikkutöppöset.fi on tietoa ja tukea tarjoava keskustelualusta vauvaa odottaville ja pikkulasten vanhemmille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin.
  2. Ryhmächateissä vanhemmilla on mahdollisuus keskustella anonyymisti ja saada uusia oivalluksia tupakoinnin lopettamisesta viikoittain 7+1 viikon ajan. Mukana auttamassa ja kysymyksiin vastaamassa on tupakkavieroituksen asiantuntija.
  3. Kysy asiantuntijalta -chat on tarkoitettu henkilökohtaisempaan tukeen.
  4. Hanke viestii ja tavoittaa kohderyhmää sosiaalisessa mediassa.
Liitteet