Pohjanmaan perhekeskushanke järjestää yhteistyössä KPMG:n kanssa työpajoja, joissa on aiheina perhekeskuksen palvelurakenne, verkostojohtaminen, palveluiden priorisointi, työnjako ja vastuut sekä palveluohjaus. Alustavasti olemme kuvanneet perhekeskuksen johtamisrakennetta.