POPsote hanketyö: Nuorten osallisuustyö Pohjois-Pohjanmaalla, nuorten osallisuustyöpajat.

Nuorten osallisuustyöpajat, joita tehtiin keväällä 2022. Työpajoja tehtiin 11 kpl 7-9lk, 2. asteen nuorille sekä nuorten työpajan nuorille. Nuorten työpajoissa kohdattiin 223 nuorta. Jatkotyöskentely nuorten kanssa toimijoiden työpaja. 

Osa POPsote kehittämistyötä.

 

 

Toimintaympäristö **

 -Osallisuustyöpajat tehtiin painotuksella 7-9 -luokat. Osallisuuspajat tehtiin kouluissa, mukana koulujen henkilökuntaa ennalta sovitun mukaisesti. Toisen asteen luokissa kävimme myös parissa kunnassa sekä yhdessä nuorten työpaja ryhmässä. Yhdessä kunnassa teimme muokatun version Vaikuta!-tapahtumaan osallisuustyöpajalla.  Työskentely tapahtui ”Learning Cafe” -menetelmällä.

-Osallisuustyöpajoja tehtiin 11 kpl ympäri Pohjois-Pohjanmaata, mukana nuoria seuraavista kunnista: Kempele, Haapavesi, Merijärvi, Ii, Oulu, Kuusamo, Taivalkoski, Reisjärvi ja Liminka. Sekä Nuorisovaltuuston asiantuntijat Kalajoelta ja Kempeleestä. 

 - Nuorilta kerättyä materiaalia työstettiin vielä nuorten kanssa toimivien työpaja elokuussa 23.8.22. Teamsiin oli  kutsuttu nuorten kanssa toimijoita (nuorisotyön kentältä, koulussa toimivaa henkilöstöä, mipä toimijoita sekä 3.sektorin toimijoita). Teamsin päähän saapui 22 henkilöä koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta (Kempele, Liminka, Siikajoki, Ii, Pudasjärvi, Vaala, Oulu, Kuusamo, Nivala, Utajärvi, Ylivieska).

Kaikesta materiaalista on työstetty nuoria koskeva osuus osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työpajatyöskentely ja materiaali on tehty yhdessä Kalajoen ja Kempeleen Nuorisovaltuustojen kanssa. Olemme muokanneet materiaaleja ja työpajatyöskentelyjä nuorilta tulleiden kommenttien perusteella. Työpajojen päätyttyä kevään lopussa/kesän alussa pidettiin palaveri vielä uudestaan kummankin Nuvan kanssa. Kävimme läpi kerätyn materiaalin ja kuinka työskentely meni osallisuuspajoissa. Iso kiitos mahtaville asiantuntijoille <3! 

Osallisuustyöpajat tehtiin painotuksella 7-9 -luokat, osallisuuspajat tehtiin kouluissa, mukana koulujen henkilökuntaa. Toisen asteen luokissa kävimme myös sekä yhdessä nuorten työpaja ryhmässä. 

Työskentely osallisuustyöpajoissa aloitettiin aina pienellä (noin 15min) infolla tulevasta hyvinvointialueen muutoksesta. Jotta tiedetiin mistä puhutaan ja kuinka työskentely liittyi POPsote kehittämistyöhön. Kaikille osallistujille on myös kerrottu, miten työskentely jatkuu ja miten materiaalia käytetään tulevassa kehittämistyössä. Osallistuneille luokille lähetettiin materiaali kevään lopussa ja kiitettiin yhteistyöstä. 

 

Nuorten kanssa toimijoiden työpaja 23.8.22 kesti 3 tuntia ja ohjelmassa oli:  Hyvinvointialueen valmistelutyö, Nuorten osallisuustyöpajojen tulokset, Työpajat 1 ja 2: Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja Nuorten mielen hyvinvointi.

Ratkaisun perusidea **

 - Osallisuustyöpaja koostui 6 hyvinvointialueen dian tietopaketista ja ”Learning Cafe” -menetelmällä tehdystä työpajasta. Eli luokka jaettiin neljään ryhmään, joissa 2 ryhmää vastasi osallisuus kysymyksiin ja 2 ryhmää mielenterveyden kysymyksiin yhtäaikaisesti. Työpajoissa oli tarjolla mehua ja karkkia Nuva nuorten neuvojen mukaisesti.

-Teemat osallisuus ja nuorten mielenterveys. 9.5 osallistuttiin Reisjärvellä Vaikuta!-tapahtumaan osallisuustyöpajalla, muokattuna versiona. Työpajojen suunnittelu ja vetäminen on tehty yhteistyössä LNP ja YOH (yhdyspinta, osallisuus ja hyte) hankehenkilöiden kesken, 2 henkilöä per työpaja. Mukana yhteistyössä oli myös koulujen henkilökuntaa ennalta sovitun mukaisesti.

 - Osallisuustyöpajan materiaali on tuotettu yhdessä Kalajoen ja Kempeleen Nuvien kanssa, nuorisovaltuustojen kanssa pidettiin yhteensä 4 palaveria, joissa katsottiin esitysmateriaaleja ja kehitettiin materiaaleja nuorten mielipiteiden mukaisesti. Materiaali ja tehty työ käytiin heidän kanssaan vielä läpi sovitusti (16.5 Kalajoki ja 28.6 Kempele).

 - Kerätystä materiaalista tehty kooste lähetettiin viikolla 21 osallisuustyöpajoihin osallistuneille luokille.

 - Osallisuuden kysymykset: Mitä nuoret tarvitsee? Minkälaisia tulevaisuuden unelmia nuorilla on? Miten nuorten osallisuus tulisi toteuttaa hyvinvointialueella? Miten nuoret voi vaikuttaa? Mihin asioihin nuoret haluavat ottaa kantaa?

 - Mielenterveyden kysymyksiä: Miten haluat, että sinun kanssa tehdään työtä? Millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon nuorten kanssa työskentelyssä? Kenen kanssa nuoret haluaa puhua asioista? Miten halutaan ottaa eka askel?

 - Pidettiin jatkotyöskentelynä nuorten kanssa toimivien työpaja elokuussa 23.8 ja kaikesta materiaalista työstetään nuoria koskeva osuus osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaan.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Materiaalista on työstetty nuoria koskeva osuus Osuva, osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työskentelymalli on sellainen, joka on noussut esille kerätystä materiaalista.

Nuorten osallisuus tulisi toteuttaa nuorten ryhmien kautta, käyttäen jo olemassa olevia kanavia, esim. oppilaskunnat ja nuorisovaltuustot. Vanhemmat nuoret käyttävät myös kansalaisaloitteita ja äänestämistä vaikutuskeinoinaan. Sähköiset kyselyt koetaan erityisen hyvinä tapoina vaikuttaa mutta myös esim. tapahtuma, joissa voidaan tavata, ovat hyviä mahdollisuuksia kuulla nuoria. Tärkeää on se, että nuorten ajatukset ja mielipiteet otetaan huomioon.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorten osallisuustyöpajojen materiaali sekä Nuorten kanssa toimijoiden materiaali on liitteenä.