Rajatun lääkkeenmääräämishoitajan parempi hyödyntäminen

Etelä-Savon hyvinvointialueella: "tehdään lääkkeenmääräämishoitajan työnkuva näkyväksi ja paremmin hyödynnettäväksi".

Työpajatyöskentely.

On osa opinnäytetyötä (YAMK) Taru Luukkola & Markus Tuulikallio.

Toimintaympäristö **

Sairaanhoitajan tehtävänkuvia laajentamalla on pyritty hallitsemaan kasvavia terveydenhuollon kustannuksia ja vastaamaan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen väestön ikäjakauman muuttuessa. Uusien työtapojen käyttöönotossa sekä työnjaonmalleissa korostuvat asiantuntijuus, yhteistyö ja muutoksen suunnittelun tärkeys. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on parantaa peruspalveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta sekä lisätä monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Asiakas ohjataan tarpeiden perusteella sujuvasti oikean ammattilaisen luo ja panostetaan ennaltaehkäisy ja ennakointi.

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Projektin tarve on lähtenyt rajatun lääkkeenmääräämishoitajien tarpeesta ja vastaamaan asiakkaiden hoidon tarpeeseen (tuleva hoitolaki).

Projekti on osa opinnäytetyötä (YAMK).

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Projekti toteutettiin työpajojen avulla.