SeniorHaavi -hankkeen tavoitteena on koota Etelä-Suomen alueen kattava asiakaslähtöinen ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu palveluportaali yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Porttaalista löytyy senior-info sivusto ja ammattilaisten osio.