Sirkuksesta siivet elämään: kotoutumista sirkuksen keinoin

Hankkeen tavoitteena oli saada maahanmuuttajat ja vasta maahan tulleet nuoret kokemaan sirkustoiminnan kautta osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia ja oppimaan suomen kieltä. Oppimisen ohessa tavoiteena on nuorten rohkeuden, itsetunnnon ja sosiaalisten taitojen kehittyminen.

Toimintaympäristö **

Joka neljäs ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevista nuorista on ulkomaalaistaustainen. Jos kielitaito on heikko, voi omaa tulevaisuutta suomenkielisessä yhteiskunnassa olla hankala suunnitella. Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen tavoitteena oli helpottaa nivelvaiheessa olevien nuorten siirtymistä jatkopoluille, kuten harrastuksiin, vapaaehtoistoimintaan ja lopulta työelämään.

Tavoiteltu muutos

Maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät luovan toiminnan avulla omia vahvuuksiaan. Tavoitteena on myös yhdessä tekemällä oppi sosiaalisia taitoja ja rohkeutta sekä parantaa suomen kielen osaamista. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulujen valmentavaan opetukseen, kotoutumiskoulutukseen ja avoimiin ryhmiin osallistuvat maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Ratkaisun perusidea **

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa mukana olevissa kunnissa maahanmuuttajataustaiset nuoret osallistuivat sirkustyöpajoihin, välituntisirkukseen ja avoimiin harjoituksiin. Luovan toiminnan avulla nuoret löysivät omia vahvuuksiaan ja vahvistivat itsetuntoaan. He oppivat sosiaalisia taitoja ja saivat rohkeutta ja positiivisia osallisuuden kokemuksia. Samalla he myös oppivat suomen kieltä ja kulttuuria.

Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen sirkuksen menetelmiä osana maahanmuuttajatyötä, koulutettiin maahanmuuttajanuorten kanssa toimivia ammattilaisia ja julkaistiin kielenoppimiseen ja kototutumiseen sopivia sosiaalisen sirkuksen harjoitteita.

Liitteet
Sirkusharjoitteita kielenoppimisen tueksi.