Matalan kynnyksen sosiaalipalvelu neuvolapalveluiden yhteydessä.
Sote-integraatiota käytännössä ja osa perhekeskuksen varhaista tukea. Sosiaaliohjaaja tarjoaa tukikeskusteluja ja palveluohjausta, työparina neuvola- tai kotikäynneillä ja puolin-toisin konsultointi.