Sosiaalityöntekijöiden mentorointiprosessi Varhassa

Sosiaalityöntekijän mentoroinnin tavoitteena on auttaa uutta työntekijää syventämään ammatillista osaamistaan, vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiään ja itsensä johtamisen taitoja sekä tukea uutta työntekijää asiakastyössä ja työn hallinnassa.