Työpajat etenevät prosessina yhteistyön timantin etsimisestä löytämisen kautta hiomiseen. Tarvittaessa timanttia voidaan lähteä puristamaan jopa alkutekijöistään, eli hiilestä.

Tarkoitus ei siis ole saada malleja tai rakenteita kerralla valmiiksi, vaan yhteistyötä kehitetään.

Toimintaympäristö **

Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden syntyminen asettaa järjestöyhteistyölle uudenlaisia vaatimuksia, mutta myös mahdollisuuksia kehittää julkisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä kiinteämmäksi, systemaattisemmaksi ja toimivammaksi. Tällöin on mahdollisuudet edetä kohti aitoa kumppanuutta, joka palvelee alueiden asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Järjestöjen sote-muutostuen yhtenä tavoitteena on levittää hyviä ja toimivia yhteistyön malleja ja käytäntöjä alueelta toiselle. Samalla kysymys siitä, miten voidaan tukea järjestöjä niiden eri tarpeissa, ja samalla edesauttaa hyvinvointialueiden ja muun julkisen sektorin sekä järjestöjen välistä yhteistyötä sote-uudistuksessa. Samaan aikaan eri hyvinvointialueilla 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Järjestöasiantuntija Johanna Saarivaara alkoi keväällä 2021 pohtimaan, miten voisi tukea kohdealueensa järjestöjä niiden eri tarpeissa ja samalla edesauttaa syntymässä olevien hyvinvointialueiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli, että Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteiden mukaisesti hyviä ja toimivia yhteistyön malleja voisi levittää alueelta toiselle. Syntyi orastava ajatus yhteistyön Timanteista.

Heljä Rahikkala yhteistyössä Lapin järjestökeskusten ja Järjestöjen sote-muutostuen kanssa käynnisti samoihin aikoihin sote-hyte-järjestöyhteistyön työpajakokonaisuuden suunnittelun. Timantti-sana haluttiin sisällyttää myös tähän kokonaisuuteen. Työryhmän toteuttamat työpajat kohdistuivat laajasti koko Lapin alueelle. Rahikkala muotoili työpajoihin peruskysymykset: 

1. Mitkä asiat yhteistyössä toimivat hyvin tällä hetkellä?

2. Matkusta ajassa neljä vuotta eteenpäin.

  - Millaisia yhteistyön jalokiviä on löytynyt?

  - Mistä kaikesta konkreettisesti huomaa, että yhteistyö toimii?

  - Mitä on tapahtunut/ tehty/ kehitetty matkan varrella?

3. Mitä kompastuskiviä olemme ylittäneet, millaisia haasteita yhdessä voittaneet? Mitä konkreettisesti on tehty timantin mahdollistamiseksi?

Samoja kysymyksiä Saarivaara on hyödyntänyt Sote-järjestöyhteistyön Timantti- työpajaprosessien aloitusvaiheissa, eli etsimis- ja löytämisvaiheissa. Hiontavaiheen osalta kehittäminen on kesken, mutta vaikuttaa siltä, että tämä riippuu alkutyöpajoista nousevista tarpeista, ja on hyvinvointialue- ja työryhmäkohtaista. Tähän kaivataan yhteiskehittämistä Järjestöjen sote-muutostuen tiimin, sekä yhteistyökumppaneiden kesken.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat hyvinvointialueilla toimivat järjestöt sekä järjestöyhdyspinnoilla toimivat julkisen sektorin edustajat.

Ratkaisun perusidea **

Sote-järjestöyhteistyön Timantti- työpajat etenevät prosessina yhteistyön timantin etsimisestä löytämisen kautta hiomiseen. Tarvittaessa timanttia voidaan lähteä puristamaan jopa alkutekijöistään, eli hiilestä.

Tarkoitus ei siis ole saada malleja tai rakenteita kerralla valmiiksi, vaan yhteistyötä kehitetään pikkuhiljaa hyvinvointialueen,  muun julkisen sektorin, sekä järjestöjen omista tarpeista alueen omat erityispiirteet huomioiden.

Työpajat voidaan toteuttaa etänä esim. Miro-työkalun avulla, tai perinteisesti samassa tilassa läsnä ollen. Prosessin aikana voidaan hyödyntää myös molempia toteutustapoja. Niiden etenemistä suunnitellaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa vaiheittain, ja prosessi voi muuntua edetessään

Liitteet