Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin yhteistyöryhmä edistää kehittämisen tavoitetilan ja siihen liittyvien toimintamallien selkeyttämistä kansallisten toimijoiden, hyvinvointialueiden ja muiden sidosryhmien yhteistyössä. 

Kehittäjät