Systeemisyys haltuun! - ammattilaisen huoneentaulu

Systeemisyys haltuun! -koulutuskokonaisuuden työpajatyöskentelyn tuotoksena syntyi ammattilaisen huoneentaulu. Siinä kuvataan systeemisen työotteen hyötyjä monialaisessa yhteistyössä. Huoneentaulun visualisoi ammattilaisten oivallusten pohjalta Kummakko-Design. 

Toimintaympäristö **

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut, Tulevaisuuden sote-keskus ja siellä tehtävä monialainen yhteistyö erityisesti paljon palveluja käyttävien tai tarvitsevien asiakkaiden kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Systeemisyys haltuun! -koulutus suunnattiin sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille. Koulutukseen osallistui n. 150 ammattilaista Tampereen, Pirkkalan, Vesilahden ja Lempäälän kunnista. Kuntien yhteistyönä järjestämä koulutuskokonaisuus oli ensimmäinen laatuaan, joka suunnattiin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lisäksi myös muiden asiakasryhmien parissa työskenteleville. 

 

Ratkaisun perusidea **

Systeemisyys haltuun! -huoneentaulu muistuttaa ammattilaisia, miten systeemistä työotetta voi hyödyntää omassa työssä ja miksi se on tärkeää asiakastyössä.

Systeemisyys haltuun! -koulutus järjestettiin syksyllä 2022 Tampereen, Pirkkalan, Vesilahden ja Lempäälän yhteistyössä. Koulutuksessa oli kolmiosainen: johdanto systeemisyyteen Teamsissä, työpajapäivä Tampereella ja kuntakohtaiset reflektiotapaamiset.

Huoneentaulun on kuvittanut Satu Cozens Kummakko-Designista. Se perustuu hänen laatimiinsa visuaalisiin muistiinpanoihin työpajoista. 

Koulutuksen suunnittelivat ja toteuttivat Henna Laukka, Elina Lehtoniemi, Marja Olli, Tiina Piispanen ja Johanna Vuoriaho. 

Huom. Materiaalia saa käyttää sote-keskustyöskentelyssä ja sen yhteydessä on aina mainittava tekijä, Kummakko-Design.

 

 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Huoneentaulun voi tulostaa, laittaa vaikkapa näytön taustaksi tai hyödyntää muuten materiaaleissa. 

Huom. Materiaalia saa käyttää sote-keskustyöskentelyssä ja sen yhteydessä on aina mainittava tekijä, Kummakko-Design.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Huoneentaulu on helppo tapa innostaa työntekijöitä tekemään monialaista yhteistyöstä systeemisemmin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ammattilaiset ovat ottaneet huoneentaulun ilahtuneesti vastaan. Se kiteyttää hyvin koulutuskokonaisuuden annin ja auttaa pitämään sen mielessä. Sen avulla voi myös jakaa tietoa niille, jotka eivät koulutukseen osallistuneet.