Vapaaehtoiset ikäihmiset järjestävät torille tai muulle keskeiselle paikalle matalan kynnyksen kohtaamispaikan. Tarkoituksena on, että kaikenikäiset voivat helposti tulla tapaamaan muita ja nauttimaan hyvästä seurasta sekä mukavasta ohjelmasta.

Toimintaympäristö **

Ikäihmiset tarvitsevat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja esim. kesällä, jolloin yleensä muu toiminta on tauolla. Myös kyläily ikäihmisten keskuudessa on vähentynyt. Toisten ihmisten kohtaamisen tarve ei kuitenkaan häviä kesäksikään, joten kohtaamispaikkoja ystävien, tuttujen ja uusien ihmisten tapaamiseksi tarvitaan. Keskeinen paikka kunnissa voisi olla juuri esim. tori. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä tässä toimintamallissa ovat ikäihmiset. Erityisesti mukaan pyritään saamaan yksinäisiä ikäihmisiä. Tavoitteena on ollut, että aktiiviset ikäihmiset hakevat mukaansa edes kerran kesässä yksinäisen ikäihmisen ja tulevat hänen kanssaan toritapahtumaan. Mukaan toritapahtumiin voi tulla kuitenkin kaikenikäisiä. 

Ratkaisun perusidea **

Vapaaehtoiset ikäihmiset järjestävät torille tai muulle keskeiselle paikalle matalan kynnyksen kohtaamispaikan. Tarkoituksena on, että kaikenikäiset voivat helposti tulla tapaamaan muita ja nauttimaan hyvästä seurasta sekä mukavasta ohjelmasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Aluksi kannattaa selvittää, mikä oman kunnan alueella olisi sellainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kaikkien olisi helppo tulla. Jos toiminta on kesällä, on mukava valita paikaksi ulkona oleva tila, mutta kannattaa huomioida myös se, että siellä on mahdollisuus päästä tarvittaessa sadesuojaan. Paikassa on tärkeää olla myös tarpeeksi istumapaikkoja. Kun sopiva paikka löytyy, tulee ottaa selvää, että siellä saa kokoontua ja selvittää mahdolliset lupa-asiat esim. kunnan kanssa.

Seuraavaksi on tarpeen värvätä toimintaan mukaan muutamia innokkaita ikäihmisiä vapaaehtoisiksi. Jokaiselle halukkaalle on hyvä tehdä selkeä tehtäväkuva. Esim. yksi toimii "emäntänä" tai "isäntänä", toinen huolehtii kahvin keitosta ja kolmas ohjelmasta.

Vaikka tavoitteena on, että toiminta pyörii vapaaehtoisten vastuulla itsenäisesti, järjestävän tahon tehtävänä on toimia vapaaehtoisten tukena ja mahdollistajana. Kahvitustarvikkeet on hyvä hankkia valmiiksi. Tarjottavat voi esimerkiksi tilata valmiiksi paikallisesta leipomosta niin, että vapaaehtoiset saavat vain hakea ne ja leipomo laskuttaa järjestävää tahoa. 

Tapahtumien ohjelmana voi olla kahvittelun ja seurustelun lisäksi yhteislaulua ja runoesityksiä. Paikalliset pelimannit tulevat usein mielellään ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan laulattamaan tällaisiin tapahtumiin. Pieni jumppahetki on hyvä myös järjestää. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on toteutettu pienessä Lappajärven kunnassa, jolloin yhteistyö kunnan kanssa on ollut mutkatonta. Malli on kuitenkin sovellettavissa missä tahansa, myös suuremmissa kaupungeissa. Tällöin kannattaa huomioida, että kahvia ei välttämättä voi kilpailuvaikutuksen vuoksi tarjota, ainakaan jos tapahtuma järjestetään torilla. Monilla paikkakunnilla on kahviloita toreilla. Tällöin voisi ottaa mukaan yhteistyöhön torikahvilan niin, että osallistujat voisivat ostaa kahvit tästä kahvilasta. 

Aijjoos-toiminnassa järjestettiin yksi Tavataan torilla -tapahtuma myös Evijärvellä. Siellä tehtiin yhteistyötä kunnan kanssa niin, että kunta tarjosi kahvit ja jäätelöt osallistujille. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aijjoos-toiminnassa tätä toimintamallia on toteutettu jo monena kesänä. Lappajärvellä ikäihmiset ovat kokoontuneet kunnantalon vieressä. Toritapahtumat on järjestetty täysin vapaaehtoisin voimin Aijjoos-toiminnan työntekijöiden ollessa kesälomalla. Kokoontumisia on ollut kuutena peräkkäisenä torstaina. Ensimmäinen kokoontuminen on ollut juhannusviikolla. Osallistujia on ollut runsaasti. 

Lappajärven tapahtumien emäntänä ollut vapaaehtoinen on pitänyt päiväkirjaa tapahtumista. Päiväkirjaan hän on kirjannut jokaiselta kokoontumiskerralta ylös tunnelmia ja millaista ohjelmaa on ollut. Eräs vapaaehtoinen on ottanut tapahtumista kuvia ja pieniä videoita. Näiden raportointien avulla lomalla olleet järjestäjätahon työntekijät ovat päässeet mukaan toimintaan jälkikäteen.

Tavataan torilla torstaisin -tapahtumat ovat olleet osallistujille tärkeitä. Mukaan on saatu myös niitä yksinäisiä ikäihmisiä. Aktiiviset ikäihmiset ovat hakeneet mukaan vähemmän osallistuvia ja näin heitä on saatu mukaan toimintaan. Tämän toiminnan avulla on siis saatu aktivoitua paljon uusia ikäihmisiä. Näihin tapahtumiin on osallistunut ikäihmisten lisäksi myös lapsia ja työikäisiä. Tapahtumat ovat siis tavoittaneet kaikenikäisiä.