Tee Aijjoos hyvää! -toimintamallissa ikäihminen voi tilata kotiinsa esim. haravointiapua tai pensasaidan leikkausta. Apua antavat nuoret, jotka saavat tekemästään työstä jonkin palkinnon.

Toimintaympäristö **

Ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen onkin usein mahdollista, jos raskaissa kotitöissä, kuten pihatöissä saa apua. Nuoria voisi käyttää tällaisessa apuna monella tavalla. Samalla nuoret saisivat kokemusta vapaaehtoistyöstä sekä kosketusta ikäihmisiin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikääntyneet, joilla vaikeuksia selviytyä raskaista pihatöistä kuten haravoinnista sekä nuoret, jotka voivat auttaa haravoinnissa. 

Ratkaisun perusidea **

 Tee Aijjoos hyvää -toimintamallissa ikäihminen voi tilata kotiinsa tarvitsemaansa apua raskaisiin pihatöihin. Työtä tulevat tekemään nuoret, jotka saavat työstä jonkin palkinnon.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ikäihmisten avun tarpeen kartoittaminen
Tee Aijjoos hyvää -toimintamallia voi toteuttaa esim. kampanjamuotoisesti keväisin ja syksyisin. Paikallislehteen laitetaan ilmoitus, jossa kerrotaan kampanjan toteuttamisviikot sekä taho, jonne ikäihmiset voivat ilmoittaa avun tarpeestaan. Ikäihmisille kerrotaan, että pihatöitä tulevat tekemään nuoret sovittuna ajankohtana. Työvälineet on oltava talon puolesta. Palvelu on ikäihmisille maksutonta. Ennalta on kuitenkin määritelty, että työ voi kestää esim. kaksi tuntia.

Nuorten mukaan saaminen
Nuorisotyöntekijä etsii nuoria, jotka ovat valmiita tekemään kaksi tuntia hyvää työtä ja ottaa vastaan nuorten ilmoittautumiset. Ilmoittautumisen yhteydessä nuoret voivat esittää toiveita siitä, millaista työtä haluaisivat tehdä. Se voi pihatöiden lisäksi olla myös lehden lukua hoitokodissa tai ulkoiluapua. Nuorille on tarjolla palkinto tehdystä työstä. Palkinto voi olla esim. retki tai elokuvailta. Tärkeää on kuitenkin, että palkinto on sellainen, jota ei voi saada kuin auttamalla ikäihmisiä. Nuorten etsinnässä voi käyttää apuna esim. sosiaalista mediaa, puskaradiota ja paikallislehtiä. Nuoret tekevät ikäihmisten luona sovitun työn pareittain. Ikäihmisten ilmoittautumiset vastaanottanut taho sekä nuorisotyöntekijä välittävät tarvittaviin tehtäviin sopivat nuoret ikäihmisten luo. Tee Aijjoos hyvää –toimintamallin avulla on tarkoitus esitellä nuorille vapaaehtoistyötä ja saada heidät kiinnostumaan siitä. Toimintamalli yhdistää eri ikäpolvia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Haravointikampanja on toteutettu koulujen syyslomaviikolla. Lisäksi on kokeiltu hiihtolomaviikolla tarjota ohjelmaa hoivakoteihin. Tällöin nuoret ovat esim. lukeneet lehtiä tai pelanneet pelejä hoivakodissa asuvien ikäihmisten kanssa. Lomaviikoilla nuorten osallistuminen on ollut helppoa, koska kouluista on ollut lomaa. Kampanjan voi toteuttaa myös esim. jonkun koululuokan kanssa, jolloin jonkin tietyn oppiaineen tunnilla tehdään hyvää ikäihmisille. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sekä ikäihmiset että heitä auttaneet nuoret ovat kokeneet toimintamallin tärkeäksi. Ikäihmiset ovat saaneet apua raskaissa kotitöissä ja nuoret ovat saaneet iloa auttamisesta. Samalla ikäihmiset ja nuoret ovat myös keskustelleet ja näin eri ikäpolvet ovat lähentyneet toisiaan.  Nuoret ovat oppineet kunnioittamaan vanhempaa sukupolvea ja ovat ymmärtäneet, että heitä voi auttaa monella tavalla.