Terapiat etulinjaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä uusien hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa.

 

Toimintaympäristö **

Mielenterveyden ongelmat muodostavat keskeisen, jatkuvasti pahenevan ja kaikkia maakuntia koskevan kansanterveys- ja kestävyysvajeongelman, jota koronapandemia on kärjistänyt. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen  sekä  sairauspäivärahan hakemiseen. Nykyinen hoitojärjestelmä ei kykene vastaamaan kysynnän kasvuun. 

Vuosina 2021–2023 mielenterveysstrategian toimeenpanon painopiste on psykososiaalisten hoitojen ottaminen käyttöön perusterveydenhuollossa ja sitä tukevan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistosairaalan yhteistyörakenteen luominen. 

Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua. Hanke alkoi 2020 HUSin koordinoimana Etelä-Suomen yhteistyöalueella ja laajeni kansalliseksi 2021.

Ratkaisun perusidea **

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia. 

Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskeiset osa-alueet ovat palvelujen porrastaminen, digitaaliset ratkaisut sekä yhteiskehittäminen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yksiköissä tuetaan menetelmäohjausten, työpajojen ja tukitapaamisen avulla. Yksiköitä tuetaan käytännössä seurantatiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. Lisäksi lähijohdolle järjestetään tiedolla johtamisen sparreja, joissa syvennetään ymmärrystä toimintamallista ja menetelmistä sekä vaikuttavuuden seurannasta osana arkijohtamista. 

Ammattilaisilta kerätään tietoa menetelmien käytettävyydestä ja kokemuksista Zef-kyselyillä (yksiköittäin porrastetusti 1 kk ja 5 kk). Menetelmien juurtumista käytännön työhön seurataan NoMad- implementaatiokyselyn avulla kesäkuussa ja lokakuussa 2023.