Kuntalaisille suunnattu video, jossa madalletaan hoitoon hakeutumisen kynnystä terveysasemille mielenterveys- ja päihdeongelmissa, ja tuodaan näkyväksi hoidon mahdollisuuksia, esimerkiksi moniammatillisen hoitotiimin kokoamista.

Lisätietoja: minna.kunnas@tampere.fi

Ratkaisun perusidea **

Kannustaa puheeksiottamiseen ja vähentää stigmaa mielenterveys- ja päihdeasioissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaupungin nettisivut ja muu viestintäalusta, kuten terveysasemien infonäytöt

Videon sisällön tulee olla saavutettava.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tuotoksen mahdollisimman laaja jakelu eri kanavissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Video on tuotettu on Tampereen kaupungin vastaanottotoiminnassa vuonna 2021 yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa ja osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.