Tilan yhteiskehittäminen: tyhjästä tilasta kokeilulaboratorioksi

Kukunorin Propellipäät-tiimin aloittaessa työnsä keväällä 2018 tiimillä ei ollut vielä valmista toimitilaa. Toimitila, josta tulisi työmme tekemisen tärkeä väline, oli kuin tyhjä kanvaasi. Päätimme muotoilla tilan yhteiskehittämällä. Syntyi Propellipäiden kokeilulaboratorio!

Toimintaympäristö **

Fyysisen tilan merkitykselle muutoksen välineenä ei aina anneta riittävästi painoarvoa erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia edistävien organisaatioiden toimessa. Ne ovat kuitenkin voimallinen väline, joissa syntyy sekä työntekijä- että asiakaskokemuksia jotka joko edistävät organisaation tavoitetta tai estävät sen toteutumista.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Propellipäillä ei ollut valmista työtilaa projektin alkaessa. Tämä loi mahdollisuuden luoda tilasta mahdollisimman tehokas muutoksen edistämisen väline.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Propellipäiden työtila, Kokeilulaboratorio, luotiin yhteiskehittämisprojektina, jossa oli mukana erilaisia tilan käyttäjäryhmiä kuten mielenterveystoipujia, työntekijöitä ja Kukunorin johtoa. Projektin aikana pohditiin mm. sitä, minkälaiset tilaratkaisut, esineet ja huonekalujärjestelyt edistävät rohkeaa kokeilemista, kuulluksi ja näkyväksi tulemisen kokemusta ja auttavat luovuuden saamisessa esiin erilaisissa kehittämisprosesseissa. Prosessin suunnitteli Kukunorin Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen. Projektin toteuttivat Propellipäät-tiimin Hankepäällikkö Markus Vähälä, Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen, Palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo ja Arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti.

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy Propellipäiden toimitila aivan alkuvaiheessa. Käytännössä se on tyhjä tila, jossa ei ole edes kaikkia seiniä.
Kokeilulaboratorio-projekti alkoi tilasta, joka oli kuin tyhjä kanvaasi.
Kuva
Kuvassa näkyy piirros, johon on piirretty muutospolku, jonka varrella Propellipäiden tila sijaitsee.
Projektin alussa piirrettiin seinälle muutospolku, jonka varrelle Kokeilulaboratorio sijoittuu. Sitä kautta huomattiin, miten merkittävä osuus tilan houkuttelevuudella on.
Kuva
Kuvassa näkyy tilan käyttäjien profiililomakkeita, jotka ovat seinällä. Osa on hieman täytetty, osa on vielä tyhjiä. Profiileja on mm. kehittäjille ja Kukunorin työntekijöille.
Osana projektia muodostettiin tilan käyttäjien profiileja.
Kuva
Kuvassa näkyy viisi liimalappua, joissa lukee tilan ajurit: muunneltavuus, läpinäkyvyys, avoimuus ja rauha. Punaisella lapulla on asia, jota tilassa ei saisi olla eli kaikuminen.
Projektin aikana muodostuivat kuusi tilan ajuria; muunneltavuus, läpinäkyvyys, avoimuus ja rauha. Punaisella lapulla on asia, jota tilassa ei saisi olla eli kaikuminen. Nämä auttoivat määrittelemään, minkälaista tunnelmaa tilan, tilajärjestelyn ja siellä sijaitsevien esineiden tulisi luoda.
Kuva
Kuvassa näkyy vihreillä liimalapuilla kirjattuna erilaisia esineitä, joita tilassa pitäisi sijaita.
Ostoslista tilan esineistä muodostettiin yhdessä fläppipaperille piirretylle tyhjälle pohjapiirrokselle. Mukaan otettiin kaikkien osallistujien ajatuksia.
Kuva
Kuvassa on otos lopullisesta tilasta, siinä sijaitsevasta työpajatilasta.
Kuvassa yhteiskehitetty Kokeilulaboratorion työpajatila.
Kuva
Kuvassa näkyy tilassa sijaitseva leponurkkaus ja keittiö.
Kuvassa yhteiskehitetty Kokeilulaboratorion leponurkka ja keittiö.
Kuva
Kuvassa näkyy punainen eteismatto, jossa lukee suurin valkoisin kirjaimin "Olet oikeassa paikassa".
Yksi tilan tärkeimmistä ajureista oli sellaisen olon vahvistaminen, että jokainen, joka tilaan astuu, tuntisi olevansa juuri oikeassa paikassa. Tätä vahvistamaan hankittiin eteismatto, jolla oli kaksi merkitystä: 1. vahvistaa, että jokainen on oikeassa paikassa ja 2. antaa kaikille ihmisille mahdollisuus astella joskus punaisella matolla.
Ratkaisun perusidea **

Fyysinen tila on tärkeä työväline muutoksen edistämiseen. Kun työtila ajatellaan muutoksen välineenä, voidaan se suunnitella siitä näkökulmasta. Näin myös organisaation edistämä muutos edistyy.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ota mukaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, jotka ovat tilasi nykyisiä tai potentiaaleja käyttäjiä. Kerää tietoa tilasta ajan kanssa -älä kiirehdi. Kun tieto on kerätty, ostoslistojen tekeminen on helppoa.