Torstaitanssit – interaktiivinen tanssihetki etänä

Viikoittain videosovelluksella toteutettava tunnin mittainen tapaaminen, jonka sisältö koostuu erilaisista tanssin ammattilaisen suunnittelemista tanssi- ja liikeharjoituksista. Tapaamisen aikana myös keskustellaan ja vaihdetaan kuulumisia.

Toimintaympäristö **

Ohjatussa matalan kynnyksen toiminnassa jokainen kokee osaavansa ja pääsee nauttimaan liikkeen ilosta. Osa tansseista on sykettä kiihdyttäviä ja osa rentouttavia. Koreografian seuraaminen sekä oppiminen tukevat toimintakykyä ja muistia. Vapaa liikkuminen tukee myös omaa luovuutta ja osaamista.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti ”Jokaisella tulee olla oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti.”

Taiteisiin osallistuminen voidaan nähdä osana kulttuuristen perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista, hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista (Sitra, Taide ja hyvinvointi). Kulttuurin ja taiteen hyödyistä on vahvaa tutkimusnäyttöä aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ehkäisemisessä sekä niiden etenemisen hidastuttamisessa. Ikääntyneiden osallistumisen on myös havaittu vähentävän riskiä sairastua masennukseen. (WHO:n raportti, Taikusydän).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Omasta muisti- ja aivoterveydestään kiinnostuneet ja innostuneet henkilöt.

Ratkaisun perusidea **

Torstaitansseissa mahdollistetaan luovaan liikkeeseen tutustumista ja sosiaalista kohtaamista etäyhteyksin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Torstaitanssien järjestämiseen tarvitaan kaksi ohjaajaa, joista toinen on mieluiten tanssitaiteen ja toinen sotealan ammattilainen. Tanssiosuudesta vastaavan ohjaajan tulee varata aikaa ennakkovalmisteluille 6-8 h ja tekniikasta vastaavan ohjaajan 1-2 h yhteydenpitoon osallistujien kanssa. Tilaisuudesta tiedottaminen tapahtuu lehtien, nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta sekä yhteistyökumppaneiden avulla. Järjestäjätaholla ja osallistujilla tulee olla kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone internetyhteyksin. Lisäksi jokaisella tulee olla sähköpostiosoite ja etäkokoukseen soveltuva videosovellus.

  • Torstaitansseista kannattaa tiedottaa kohderyhmää tavoittavilla kanavilla.
  • Ilmoittautumiset sähköpostitse. Mukaan otetaan enintään 10 osallistujaa, jotta jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi.
  • Tarvittaessa toteutetaan etukäteen etäyhteyden testausta ja käytön opastusta.
  • Torstaitansseilla on kaksi ohjaajaa, joista tanssitaiteilija keskittyy liikkeellisen sisällön välittämiseen sekä keskustelun ylläpitämiseen ja sotealan ammattilainen hoitaa teknisen puolen.
  • Osallistumiseen kannustetaan ottamaan mukaan huivi, vesilasi sekä avoin mieli.
  • Yhdessäolon tunteen mahdollistamiseksi lähtökohta on, että kaikilla on kamera päällä.
  • Ohjaaja osallistaa tunnin alussa ja lopussa kaikkia kertomaan vähän kuulumisia sekä näyttämään itselle mieleisen ja omaa tunnetilaa kuvaavan liikkeen.
Vinkit toimintamallin soveltajille **
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ohjatussa toiminnassa jokainen kokee osaavansa ja pääsee nauttimaan liikkeen ilosta. Luova liike edistää aivoterveyttä!