Kukunorin Propellipäät-hankkeen kumppani, Alvi ry, pyysi Propellipäitä tukemaan heidän ideointiprosessiaan. Miten vanhoista tiloista saisi jotain uutta? Ideointi tehtiin tiloissa niiden käyttäjien ja siellä työskentelevien henkilöiden kesken.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Monien järjestöjen toimitilat, joissa toimintoja tuotetaan, on hankittu toiminnan alkamisen alkuvaiheilla. Ajan kuluessa naapurusto, jossa tilat sijaitsevat, voi kuitenkin muuttua ja asiakaskunta, jolle tilat ovat alun perin muodostettu, saattaa päätyä asumaan uusilla asuinalueilla. Lähelle kotia alun perin tuotetut tilat saattavatkin siis ajan saatossa ajautua liian kauas asiakkaistaan. Myös tilojen sisällä voi löytyä tarpeita muutoksille. Ajan muuttuessa asiakkaille tulee uudenlaisia tarpeita tilojen suhteen. Tilojen päivittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta ne vetävät edelleen puoleensa juuri niitä ihmisiä, joita varten ne ovat olemassa. Alvi ry pohti, miten heidän tilojaan saisi muokattua siten, että ne houkuttelisivat puoleensa entistä eniten niiden tarjoamaa toimintaa tarvitsevia. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Projekti tehtiin yhteiskehittäen. Ensimmäisessä vaiheessa tila jaettiin pienempiin osiin ja jokaiseen pienempään tilaan asetettiin seinälle kolme kysymystä: 1. Mitä täällä voisi tehdä?, 2. Ketkä täällä voisivat kohdata? ja 3. Miltä täällä voisi näyttää? Tiloja kierrettiin pienryhmissä, jotka kirjasivat ajatuksiaan seinille. Toisessa vaiheessa kysymykset jätettiin tilojen seinille kolmeksi viikoksi, jotta henkilöt, jotka eivät päässeet ensimmäiseen työskentelysessioon mukaan, voisivat myös osallistua kysymyksiin vastaamalla heille kullekin sopivana ajankohtana. Kolmas vaihe oli jälleen yhteinen työpaja, jossa ryhmiteltiin kerättyä aineistoa ja muodostettiin yhteisiä näkemyksiä siitä, mitä uudistettu tila voisi pitää sisällään. Prosessiin osallistui Laturi-tilan työntekijöitä sekä käyttäjiä.  

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy yhden tilan seinälle asetettu iso paperi, johon on kerätty liimalapuille vastauksia kysymyksiin:  1. Mitä täällä voisi tehdä?, 2. Ketkä täällä voisivat kohdata? ja 3. Miltä täällä voisi näyttää?
Ensimmäisessä vaiheessa ideoitiin vapaasti tiloissa. Jokaisessa osatilassa saattoi pysähtyä pohtimaan, mitä juuri siinä osatilassa voisi tehdä ja miksi.
Kuva
Kuvassa näkyy ryhmiteltyjä liimalappuja otsikon "mediatalo" alle.
Kolmannessa vaiheessa työskenneltiin jälleen yhdessä. Seinille kerätyt ideat koottiin yhteen ja niistä. muodostettiin kokonaisuuksia.
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusidea on, että osallistamalla erilaisista tiloista voi muokata vielä paremmat. Taustalla on ajatus siitä, että oikeanlaiset fyysiset tilat vetävät puoleensa oikeita ihmisiä. Myös tilat ovat siis merkittävä muutoksen väline. Oheisen ohjeen avulla voit vetää tilamuotoiluprosessin myös omassa järjestössäsi!

Liitteet