Tarjoaa kuntien työllisyyspalveluille nykyisen työllisyydenhoitomallin rinnalle palveluita täydentävän työttömien oppimista, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävän ratkaisun.

Toimintaympäristö **

Työttömiä palvellaan työllisyyspalveluissa yksilöinä, eikä työttömillä ole yhteyttä toisiinsa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ei ole olemassa työttömien Internet-yhteisöä, jossa työttämät voisivat verkostoitua, oppia toisiltaan ja luoda uutta ansaintaa.

Strategisena liittymäkohtana työttömien osaamisen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Työttömien tulisi pystyä verkostoitumaan, koska ihmiset tarvitsevat yhteisöjä, jotta he voivat kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta, oppia toisiltaan, auttaa toinen toisiaan ja toimia yhdessä uuden ansainnan hankkimiseksi.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Otetaan kokeiluun mukaan Ideahautomo.fi -palvelu, johon tulisi saada projektipäällikkö, joka on yhteydessä kuntien työllisyyspalveluihin, tukiorganisaatioihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Työllisyyspalveluissa olisi yhteyshenkilö, joka hoitaisi käyttäjätunnusten tilaamisen ja kommunikaation palvelun projektipäällikön kanssa. Palvelulla tulisi olla tekninen ylläpitäjä, joka ylläpitäisi ja jatkokehittäisi palvelua.

Tavoiteltu muutos

Työttömät voisivat saada uusia ystäviä, yhteistyökumppaneita, uusia näkökulmia, apua oppimiseen ja työnhakuun sekä liiketoimintamahdollisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Muutoksen mittaaminen

Muutosta mitataan työllisyyspalveluiden normaalin seurannan avulla.

Toteutussuunnitelma

Suunnitellaan ja toteutetaan Ideahautomo-palvelu loppuun ja julkaistaan se työttömille. Työllisyyspalveluiden edustajat alkavat markkinoimaan palvelua asiakkailleen ja hankkimaan heille tunnuksia palveluun. Palvelun projektipäällikkö alkaa suunnittelemaan verkostoitumistapahtumia ja yhteistyökuvioita tukiorganisaatioiden kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokeilun kohderyhmänä Uudenmaan alueen työttömät (n. 79 000 työtöntä). Kokeilun onnistuessa kohderyhmänä koko Suomen työttömät (n. 234 000 työtöntä). Asiakasymmärrystä ei ole vielä kerrytetty. Asiakkaita ei ole vielä osallistettu.

Ideointi

Palvelun tärkein tavoite on yhdistää työttömät tekemään yhteistyötä. Palvelun kautta työttömät voisivat muodostaa opintopiirejä eri puolille maata fyysisesti tai verkkopalavereiden muodossa esim. ukrainalaiset pakolaiset voisivat muodostaa suomenkielen opintopiirejä. Tämä täydentäisi esim. aikuisopiston kursseja. Yrittäjähenkiset löytäisivät toisensa mahdollisen yhteistyön ja ajatustenvaihdon puitteissa.

Idean valinta

Idea valittiin, jotta Suomen 234 000 työtöntä saadaan tekemään yhteistyötä, oppimaan yhdessä ja luomaan ansaintaa itselle ja muille työttömille.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Idean visualisoimiseksi on toteutettu verkkosivu nimeltä ideahautomo.fi, joka on työttömien yhteisen oppimisen ja  liiketoimintaideoiden alusta, jonka tavoitteena on kohtauttaa ihmisiä ja osaamisia uuden yhteisoppimisen, ansainnan tai yrittäjyyden luomiseksi.

Verkkosivulle pääsee kirjautumaan näillä tunnuksilla:

Käyttäjätunnus: vierailija

Salasana: tervetuloa

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Verkostoidaan työttömät tuomalla heidät verkkopalveluun, jossa he voivat esitellä yhteistyöideoitaan uuden oppimisen, ansainnan ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelua mainostetaan kuntien työllisyyspalveluissa. Työttömälle tilataan tunnukset palveluun. Osallistumista vahvistetaan palveluun liittyvillä tapahtumilla, joissa työttömät kerääntyvät yhteen keksimään tapoja oppia yhdessä, työllistyä tai perustaa yritys.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltamiseksi työttömiä tulee kannustaa palveluun osallistumiseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelua ei ole vielä kokeiltu.