ehotan että kehitysvammaisten työtoiminnassa ois vaikuttamispaja polittiseen vaikuttamiseen tein tutkielman anarkismista seuraan politikkaa teen aiheesta uusi suomi blogia

Tavoiteltu muutos

erilaisia ihmisiä mukaan politikkaan

Ideointi

ehotan että kehitysvammaisten työtoiminnassa ois vaikuttamispaja polittiseen vaikuttamiseen tein tutkielman anarkismista seuraan politikkaa ja Ehdotan Mikkelin kaupungille, että myös kansalaisopistossa pitäisi olla valtio-opin ja politiikkakursseja kehitysvammaisille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

jaa idea

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

hyvä idea

Liitteet