Viestintäkampanja: Läheinen - jaksamisellasi on väliä!

Totesimme, että omaiset ja läheiset kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta. Tätä havaintoa tuki myös FinFami Pirkanmaa ry:n omaisille talvella 2021 teettämä kysely, johon vastanneista 66 prosenttia koki, ettei heitä huomioitu riittävästi sosiaali- ja terveyspalveluissa läheisinä. 

Ratkaisun perusidea **

Muistuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia huomioimaan omaiset ja läheiset erilaisissa kohtaamistilanteissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ei ehtoja. Idea on vapaasti hyödynnettävissä

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Oman toiminta-alueen omaistyötä tekevä(t) järjestötoimijat mukaan suunnitteluun sekä toteutukseen.

Lisätietoja: tiina.piispanen@tampere.fi, heli.norolahti@tampere.fi, senja.vanska@pshp.fi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Viestintäkampanjan vaikutusta/vaikuttavuutta ei ole arvioitu.