Virtuaalinen kahvihetki - vaihtelua, yhdessäoloa ja iloa arkeen

Virtuaaliset kahvihetket tarjoavat matalan kynnyksen kohtaamismahdollisuuksia ikäihmisille. Tapaamiseen voi suunnitella ohjelmaa kuten musiikkia, valokuvien katselua tai vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita. 

Toimintaympäristö **

Toiminnan kehittämiseen on vaikuttanut olennaisella tavalla koronapandemia. Kohtaamispaikkatoimintaa ei ollut mahdollista järjestää kasvokkain toteutettavana toimintana, joten toimintaa kehitettiin etäyhteyden välityksellä toteutettavaksi. Koronapandemian aikana erityisesti ikääntyneet ihmiset ovat olleet heikommassa asemassa rajoitustoimenpiteiden vuoksi ja sosiaalisia kontakteja on jouduttu rajoittamaan, joten on kehitetty erilaisia kohtaamisen tapoja digitaalisten välineiden avulla toteutettavaksi.

Tavoiteltu muutos

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääntyminen . 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Virtuaalisia kahvihetkiä voi järjestää kaikille ikään katsomatta. Punaisen Ristin toiminta on suunnattu ikääntyneille ihmisille, jotka kaipaavat virkistystä ja vaihtelua arkeen.

Ratkaisun perusidea **

Virtuaaliset kahvihetket tarjoavat matalan kynnyksen kohtaamispaikkamahdollisuuksia joko kahden kesken, ryhmätoimintana tai niitä voidaan tarjota esimerkiksi palvelutalon / useamman palvelutalon asukkaille ja kotihoidon asiakkaille. Tapaamiseen voi olla suunniteltuna ohjelmaa kuten musiikkia, tietovisailua, valokuvien katselua tai vieraileva asiantuntijaluennoitsija. Toiminta on hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi kasvokkain toteuttavaa toimintaa ei ole mahdollista järjestää tai välimatkat ovat pitkiä ja julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen on haasteellista.

Virtuaalinen kahvihetki on helppo toteuttaa olemassa olevien maksuttomien verkkokokoussovellusten välityksellä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistyö

  • Yhteistyötä kannattaa tehdä esimerkiksi alueen palvelutalon / palvelutalojen sekä kotihoidon kanssa ja tiedustella, olisiko heillä kiinnostusta tarjota virtuaalisia kahvihetkiä asiakkailleen. Yhteistyötä voi tehdä myös paikallisten IT-alan järjestöjen, hankkeiden ja oppilaitoksien kanssa, jos tarvitsee apua ja tukea laitteiden sekä verkkoalustojen kanssa.

Resurssit

  • Toiminta ei edellytä sen kummempia resursseja kuin toimintaa toteuttavat vapaaehtoiset sekä toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen / tabletin. On olemassa useita maksuttomia verkkokokousalustoja.
  • Tietysti suunniteltu ohjelma vaikuttaa mahdollisiin pieniin kustannuksiin, mutta pääsääntöisesti toimintaa voidaan toteuttaa hyvin pienin resurssein.

Miten kannattaa edetä (esimerkki)

  • Yhteys esimerkiksi kotihoitoon tai palvelutaloon ja tiedustelua, olisiko heillä kiinnostusta tarjota virtuaalisia kahvihetkiä asiakkailleen.
  • Kannattaa selvittää löytyykö työntekijöiltä osaamista käytettävän tekniikan ja verkkoalustan käyttämiseen.
  • Käytännössä yhteys muodostetaan niin, että vapaaehtoinen / toiminnan järjestäjä lähettää sähköpostilla työntekijälle / osallistujalle osallistumislinkin. Linkki avataan tietokoneella ja kytketään tietokone esimerkiksi palvelutalon oleskelutilan televisioon, jonne osallistujat voivat kokoontua. Saman linkin voi lähettää useampaan palvelutaloon ja kotoa käsin osallistuville, jolloin kahvihetkeen voi osallistua paikasta riippumatta.
  • Tapaamisia voi järjestää esimerkiksi kerran viikossa, noin tunnin ajan.
  • Ohjelma kannattaa suunnitella etukäteen. Toiminta avaa mahdollisuuksia tuoda monipuolista ohjelmaa ja vaihtelua ikäihmisten arkeen.