Voimaa vanhemmuuteen -hanke tekee varhaisen tuen perhetyötä yhdessä pitkäaikaista perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Tärkeimpänä toimintamuotona perheleirit. Hanke on on toiminut vuodesta 2012 lähtien ja toteuttaa 22-26 perheleiriä vuodessa Nuorisokeskus Metsäkartanolla.  

Toimintaympäristö **

Hankkeen tavoitteena on tukea lapsiperheiden hyvinvointia perheleiritoiminnan kautta. Toiminta on varhaisen tuen perhetyötä, jota toteutetaan pääsääntöisesti perheleireillä Nuorisokeskus Metsäkartanolla. Hankkeessa toimitaan yhdessä perhetyötä tekevien yhteistyötahojen kanssa. Voimaa vanhemmuuteen -hanke linkittyykin osaksi kuntien, seurakuntien ja kolmannen sektorin toteuttamaa pitkäjänteistä perhetyötä. Työtä tehdään laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Leirien tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja perheiden sisäisten suhteiden vahvistumista sekä luoda mahdollisuuksia vertaistukeen. Vanhemmuuden tukemisessa keskeistä on voimavarojen vahvistuminen vanhempana toimimiselle sekä vanhempien ja lasten välisten vuorovaikutustaitojen tukeminen yhdessä tekemisen ja kautta. Leirillä kiinnitetään huomiota onnistumisiin ja vahvuuksiin niin yksilöissä, vanhemmuudessa kuin parisuhteessakin. Leireillä huomioidaan myös isätyön erityispiirteet ja osa leireistä järjestetäänkin isä-lapsileireinä. 

Lapsiperheköyhyys on tunnustettu vakavaksi ongelmaksi. Suomessa Lapsiperheköyhyydestä puhuttaessa tarkoitetaan sellaista taloudellista niukkuutta, joka vaarantaa lasten oikeuksien, potentiaalin, osallisuuden tai tarpeiden toteutumisen. Suurin osa perheleirille osallistuvista perheistä elävät taloudellisissa oloissa, jossa leirin tarjoamat irtiotot arjesta ovat vaikeita, jos ei mahdottomia, toteuttaa.  Leirit tarjoavat perheille kiireettömän hengähdyshetken arjesta ja yhteisiä uusia kokemuksia. Useille perheille esimerkiksi melontaretket, seinäkiipeily ja jousiammunta ovat olleet kokemuksia, joita on päästy ensimmäisen kerran kokeilemaan ja jotka seikkailukasvatuksellisina toimintoina ovat mahdollistaneet voimaantumisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia.

Osallisuus on  monella tasolla läsnä toiminnassa. Käytännön esimerkkeinä perheet ovat jo suunnitteluvaiheessa mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa leirien suunnitteluun. Myös leireillä toimitaan perhe- ja lapsilähtöisesti. Suunnitelmia muokataan tarvittaessa ja ohjelmaan jätetään tilaa ja mahdollisuuksia yhdessä toimimiselle. Arvostava ja läsnäoleva kohtaaminen sekä voimavarojen ja vahvuuksien esille nostaminen on tärkeä osa toimintaa.

Metsäkartano sijaistee keskellä kaunista, puhdasta luontoa Ylä-Keritty erämaajärven rannalla. Ympäristö on erinomainen myös luonnon hyvinvointia tuovien vaikutusten kannalta. Hankkeessa yksi tärkeä tavoite on myös luontosuhteen vahvistaminen. Ympäristöherkkyys on merkityksellistä luontosuhteen kehittymiselle. Ympäristöherkkyys perustuu ihmisen kokemuksiin, elämyksiin ja havaintoihin. Ympäristöherkkyyden kehittyminen on vahvinta lapsuudessa ja sen vahvistamisen avulla pyritään siihen, että lapsi oppii arvostamaan luontoa niin, ettei hän aikuisenakaan halua tehdä luonnolle vahinkoa. Luontosuhde tuo myös lukuisien tutkimusten mukaan elämään hyvinvointia. Oman lähiluonnon havaitseminen on yksi merkittävä osa luontosuhteen kehittymistä. Lapsille luonnon huomaaminen on luontaista ja he nauttivat siitä, että jo luonto itsessään tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin ja toimintaan. Leireillä luonnossa liikkumisen ja havainnoinnin lisäksi kannustetaankin perheitä liikkumaan omassa lähiluonnossa ja saada aikaan innostuksen kipinöitä myös lähiluonnon havainnointiin mm. erilaisten mukavien kotitehtävien muodossa, joiden kokemuksia voidaan yhdessä jakaa tapaamisissa leirien välillä. Luonnossa liikkuminen on myös erittäin hyvä liikuntamuoto, joka on Suomessa mahdollista yleensä myös kaupunkialueilla puistoalueiden ansiosta.