Kohderyhmänä kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat henkilöt sekä työ- ja päivätoiminnan henkilöstö. Hankkeen päätavoite on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  EU

Päämäärä: 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen Etelä-Karjalassa

Päätavoite: 

Hankkeen päätavoite on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina.

Hankkeen aikana kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa uudistetaan siten, että kehitysvammaiset aiempaa useammin löytävät tapansa olla osallisena yhteiskunnassa työ- ja päivätoimintakeskusten ulkopuolella tavanomaisissa toimintaympäristöissä. Toimintakeskuksissa tapahtuva päivä- ja työtoiminta vähenee ja tilalle tulee valmennuksen kautta löytyneitä paikkoja tehdä työtä ja vapaaehtoistyötä sekä harrastaa kuten muutkin kansalaiset. Hankkeen punaisena lankana on ”pajoista baanalle – työtoiminnasta työhön”.

 

 

 

Kohderyhmä: 

Kohderyhmänä kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat henkilöt sekä työ- ja päivätoiminnan henkilöstö.

 

Tavoiteltavat tulokset: 

 

Hankkeen toimenpiteet tavoitteittain:

 1. Työ- ja päivätoiminnan uudistaminen

Hankkeen aikana kokeillaan asiakkaiden toiveiden mukaisia uusia sisältöjä päivä- ja työtoiminnassa. Näitä ovat mm. mediapajatoiminta (sometaidot, radiotoiminta), toimiminen maatilalla, toimiminen hoivapalveluissa, taidetoiminta.

Hankkeessa järjestetään tutustumismahdollisuuksia työelämään ja selvitetään toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia työllistymiseen (työnetsintä, työllistymismahdollisuuksien kartoitus, avotyöstä palkkatyöksi). Kehitysvammaisten työhönvalmennusta vahvistetaan koko Etelä-Karjalan alueella perustettavan työhönvalmennustiimin kautta. Työpaikkojen etsinnässä tehdään asennemuokkaustyötä yhteiskunnassa. Toimintaa myös tehdään näkyvaksi eri tavoin paikallisessa mediassa.

 1. Työllistymisen mahdollistaminen eri tavoin (organisaatiomallit)

Hanke tulee yrityksiä, jotka haluavat palkata kehitysvammaisia henkilöitä. Lisäksi se tukee sosiaaliseksi yritykseksi hakeutumisessa. Hanke on mukana ja pitää hankkeen kohderyhmää esillä alueella toimivissa tai perusteilla olevissa osuuskunnissa tai yhteiskunnallisissa yrityksissä. Hankkeen aikana myös selvitetään osuuskunnan perustamismahdollisuuksia kehitysvammaisten näkökulmasta sekä selvitetään mahdollisuuksia työllistyä alueella jo toimivissa osuuskunnissa.

 1. Henkilöstön työotteen muutos valmentajiksi

Oleellisena osana päivä- ja työtoiminnan muutosprosessissa on henkilöstön osaamisen lisääminen. Henkilöstö saa hankkeen aikana valmennusta asiakkaiden tukemiseen toimijana mm. työllistymisen tukeminen, osallisuuden tukeminen tavanomaisissa toimintaympäristöissä, digitaalisten menetelmien käyttö, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttö.

 1. Kehitysvammaisten ihmisten osaamisen kehittäminen

Hankkeen aikana selvitetään kehitysvammaisten koulutustarpeita, jotka tukevat siirtymistä työelämään: näitä ovat esim. omien vahvuuksien tunnistaminen, tietotekniikka, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, työelämätaidot, hygieniaosaaminen, työturvallisuusosaaminen.

 1. Hankkeen ja sen tuottamien uudistusten taloudellisten ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta sekä taloudellisesta näkökulmasta.

 

 

Tavoiteltavat tuotokset: 

 

 • Kehitysvammaisten parantunut työ- ja toimintakyky, paremmat työllistymismahdollisuudet.
 • Toiminta entistä asiakaslähtöisempää ja asiakkaiden voimavarat huomioivaa.
 • Kehitysvammaisilla mielekkäitä ja taitoja vastaavia töitä.
 • Työpaikkoja sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa yrityksissä, osuuskunnissa.
 • Ohjaavalla henkilökunnalla valmentava työote.
 • Kehitysvammaisten osaaminen saadaan työelämän ja yhteiskunnan käyttöön.
 • Toiminnan muutoksen taloudelliset ja hyvinvointivaikutukset ovat tiedossa.
 •  
 • Keinot: 

  Hankkeen toimenpiteet tavoitteittain:

 • Työ- ja päivätoiminnan uudistaminen
 • Hankkeen aikana kokeillaan asiakkaiden toiveiden mukaisia uusia sisältöjä päivä- ja työtoiminnassa. Näitä ovat mm. mediapajatoiminta (sometaidot, radiotoiminta), toimiminen maatilalla, toimiminen hoivapalveluissa, taidetoiminta.

  Hankkeessa järjestetään tutustumismahdollisuuksia työelämään ja selvitetään toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia työllistymiseen (työnetsintä, työllistymismahdollisuuksien kartoitus, avotyöstä palkkatyöksi). Kehitysvammaisten työhönvalmennusta vahvistetaan koko Etelä-Karjalan alueella perustettavan työhönvalmennustiimin kautta. Työpaikkojen etsinnässä tehdään asennemuokkaustyötä yhteiskunnassa. Toimintaa myös tehdään näkyvaksi eri tavoin paikallisessa mediassa.

 • Työllistymisen mahdollistaminen eri tavoin (organisaatiomallit)
 • Hanke tulee yrityksiä, jotka haluavat palkata kehitysvammaisia henkilöitä. Lisäksi se tukee sosiaaliseksi yritykseksi hakeutumisessa. Hanke on mukana ja pitää hankkeen kohderyhmää esillä alueella toimivissa tai perusteilla olevissa osuuskunnissa tai yhteiskunnallisissa yrityksissä. Hankkeen aikana myös selvitetään osuuskunnan perustamismahdollisuuksia kehitysvammaisten näkökulmasta sekä selvitetään mahdollisuuksia työllistyä alueella jo toimivissa osuuskunnissa.

 • Henkilöstön työotteen muutos valmentajiksi
 • Oleellisena osana päivä- ja työtoiminnan muutosprosessissa on henkilöstön osaamisen lisääminen. Henkilöstö saa hankkeen aikana valmennusta asiakkaiden tukemiseen toimijana mm. työllistymisen tukeminen, osallisuuden tukeminen tavanomaisissa toimintaympäristöissä, digitaalisten menetelmien käyttö, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttö.

 • Kehitysvammaisten ihmisten osaamisen kehittäminen
 • Hankkeen aikana selvitetään kehitysvammaisten koulutustarpeita, jotka tukevat siirtymistä työelämään: näitä ovat esim. omien vahvuuksien tunnistaminen, tietotekniikka, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, työelämätaidot, hygieniaosaaminen, työturvallisuusosaaminen.

 • Hankkeen ja sen tuottamien uudistusten taloudellisten ja hyvinvointivaikutusten arviointi
 • Hankkeen vaikutuksia arvioidaan asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta sekä taloudellisesta näkökulmasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
Liitteet
Yes We Can -hankkeen loppuraportti -video