Yhdistysten tarjoamaa korona-apua ja tukea Pohjois-Savossa

Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelu kokoaa yhdistysten ja yhteisöjen tarjoamaa tukea ja toimintaa kootusti poikkeusaikana. Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelu on osa valtakunnallista Toimeksi.fi - verkkopalvelukokonaisuutta.

Toimintaympäristö **

-

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

-

Ratkaisun perusidea **

Pohjois-Savon alueella toimivien järjestö- ja yhdistystoimijoiden tarjoaman tuen ja avun näkyväksi saattaminen, yhteen kanavaan kootusti.

Tieto yhdistysten toiminnasta koottiin yhteistyössä SPR- Savo-Karjalan piirin kanssa. SPR Savo-Karjalan piiri on koonnut koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla viranomaisten tueksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Korona-apu osion ylläpito vaatii siihen kohdennettua henkilöresurssia tietojen päivityksen osalta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

-

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhtenäisen tietoa kokoavan kanavan kautta saatiin jaettua alueen järjestö- ja yhdistystoimijoiden avusta ja tuesta tietoa keväällä 2020. Ajankohtainen tieto oli saatavilla verkkosivustolla sekä tavoitti Pohjoissavolaiset.fi - järjestötietopalvelun uutiskirjeen kautta ihmisiä (uutiskirjeen tilaajamäärä oli tuolloin yli 600).

Ilman tietojen ylläpitoon vaadittavaa resurssia toimintaa ei ole voitu jatkaa enää kevään 2020 jälkeen. (Rahoitushaussa ei saatu resursseja toiminnalle ja kevään kaltaista resurssia ylläpidolle ei enää ole Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa.)