Yläkoulun oppilaat ulkoilevat liikuntatunneilla hoivakodin asukkaiden kanssa.

Toimintaympäristö **

Hoivakotien arki on usein kiireistä, eikä aikaa ikäihmisten ulkoiluun ole riittävästi. Toimintamallin avulla mahdollistetaan ikäihmisten ulkoilua useammin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat hoivakodeissa asuvat ikäihmiset ja hoitajat sekä yläkoululaiset opettajineen.

Ratkaisun perusidea **

Toiminnan avulla hoivakodin asukkaat pääsevät ulkoilemaan useammin. He saavat piristäviä keskusteluja nuorten kanssa. Nuoret saavat arvokasta kokemusta ikäihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan. Toimintamalli voi myös sytyttää nuorelle kipinän vanhustyöhön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnasta sopiminen koulun ja hoivakodin kanssa
Järjestetään yhteistyöpalaveri yläkoulun rehtorin ja liikunnanopettajan sekä hoivakodin edustajan kanssa. Sovitaan siitä, millä liikuntatunnilla ulkoilu on parasta järjestää niin koulun kuin hoivakodinkin puolesta esim. liikunnan kaksoistunnilla kerran viikossa. Toimintaan on hyvä tarvittaessa ottaa mukaan myös muita aikuisia vapaaehtoisia, jotka voivat olla nuorten tukena esim. auttamalla vanhuksia pukeutumaan ulkovaatteisiin. Ensimmäisellä liikuntatunnilla järjestetään yhteinen tutustumiskerta hoivakodille. Tällöin hoivakodin edustaja opastaa mm. pyörätuolin ja rollaattorin käytössä.

Yläkoululaiset liikuntatunneilla hoivakodilla
Opettaja sopii oppilaiden kanssa, ketkä nuoret milläkin viikolla menevät ulkoilemaan hoivakodin asukkaiden kanssa. Hoivakodilla sovitaan asukkaiden kanssa siitä, kuka milläkin kerralla ulkoilee. Nuoret ehtivät ulkoilemaan useammankin ikäihmisen kanssa kaksoistunnin aikana. Nuoret voivat toimia pareittain tai yhdessä esim. SPR:n vapaaehtoisen kanssa. Nuoret saavat todistuksen toiminnastaan. Tässä mallissa todistuksen myöntäjänä toimii Evijärven 4H-yhdistys. Todistuksen myöntäjä voi olla myös esim. hoivakodin osastonhoitaja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hoivakodin ja koulun sijainti lähellä toisiaan auttaa mallin toteuttamisessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sekä nuoret että ikäihmiset ovat nauttineet yhteisestä ulkoilusta.