Toimintamallien levittämisen tuki

Palkintoja ja arviointia

Ydinasioiden kuvaaminen ja toimintamallin arviointitiedon esiin nostaminen ovat ehto sille, että jossakin muualla toimintatapaa voidaan ylipäätään miettiä sovellettavaksi. Arviointi kannattaakin rakentaa luontevaksi osaksi kehittämisprosessia. Myös päätöksentekijät voivat hyödyntää strategisessa ohjauksessa Innokylään kuvattuja toimintamalleja ja niiden arviointitietoa.

Innokylä järjestää yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa palkinto- ja arviointiprosesseja. Tällä hetkellä vuosittain toistuvia ovat esim. Terve-Sos -palkinto Talentian Hyvä käytäntö -palkinto ja Kuntamarkkinoinnin sm-kilpailu. Kilpailujen arviointiraadit määrittelevät erikseen kunakin vuonna käytettävät arviointikriteerit. Palkintoprosessien lisäksi Innokylä tarjoaa julkaisualustan eri toimialojen asiantuntijoiden vertaisarviointiprosessissa hyväksymille käytännöille.

Innovaatiokatsauksia eri teemoista

Innovaatiokatsaukset jäsentävät systemaattisesti Innokylään luotuja kehittämissisältöjä jonkin teeman puitteissa, esimerkiksi tietyn toimintamallin sovellusten toimivuudesta, kehittämistoiminnan trendeistä, ohjelmakokonaisuuden tuloksellisuudesta ja asiakasosallisuus kehittämistyöstä. Innovaatiokatsaukset tehdään yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. Edellytyksenä on, että hankkeissa on tuotettu riittävästi kehittämis- ja arviointitietoa Innokylän verkkopalveluun. Teemoista ja toteutuksesta sovitaan erikseen.  

Jos kiinnostuit hyödyntämään Innokylää palkinto- ja arviointiprosessien tukena tai sinulla on idea innovaatiokatsauksesta, ota yhteyttä Merja Ikäheimoon (etunimi.sukunimi@thl.fi)