Arviointiakvaario

Mistä työkalussa on kyse?

Moninäkökulmainen arviointiakvaarion avulla voidaan lisätä arviointiosaamista, herätellä ideoita oman työn kehittämiseen sekä ensissijaisesti oppia yhdessä.

Mihin työkalua käytetään?

Arviointiakvaario perustuu aktiiviseen kuuntelemiseen kehittäjien ja ratkaisun vauhdittajien kesken. Osallistujien oma oppiminen tärkeintä. Arviointiakvaario tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arjen keskellä ja kuulla eri
näkemykset tilanteesta avoimesti ja rehellisesti. Työkalun avulla käyty keskustelu laajentaa ymmärrystä ja tekee mahdolliseksi aktiivisen kuuntelun ja puhumisen vuorottelun. Kun sisäkehä puhuu, ulkokehä kuuntelee ja päinvastoin.

Miten työkalua käytetään?

Järjestä tila kahdeksi puoliympyrän muotoiseksi kehäksi. Ohjaa sisäkehälle istumaan kehittäjät ja käyttäjät. Ohjaa kokeilun ulkokehälle istumaan muut toimijaryhmät, kuten potentiaaliset levittäjät. He voivat olla esimerkiksi ylemmän johdon edustajia, rahoittajia, kokeilua tukeneita johtoryhmän jäseniä tai kokeilun levittämisen kannalta tärkeitä sidosryhmiä.

Johdanto työpajaan;
Esittele arviointiakvaarion idea, moninäkökulmaisen arviointimallin ulottuvuudet sekä työpajan ja arvioinnin tuleva kulku.

Arvioinnin kulku (esimerkki):

  1. Kehitettävän kohteen esittely (10–20 min)
  2. Sisäkehä arvioi (30–45 min)
  3. Ulkokehä arvioi (30 min)
  4. Tauko (10 min)
  5. Ulkokehä tekee kehitysehdotukset (15 min)
  6. Ehdotusten käsittely ja vastuutus (15 min)

Vinkkejä

Arviointiakvaariossa ei tarvitse tietää tai osata, mutta läsnä täytyy olla. Ulkokehä voi nähdä kehittämisen kohteen ulkopuolisena kirkkaammin, heillä on lupa hätkähdyttää. Muistetaan, ettei juututa voivottelemaan, vaan ulkokehä auttaa
edistämään kehitystyötä kohti tulevaa.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Arviointiakvaario laajentaa ymmärrystä ja auttaa suuntaamaan kehitystyötä kohti tulevaa.

Kesto

1-3 tuntia.

Kuinka monta osallistujaa

10-12 osallistujaa (+ kuulijat)

Mitä tarvitaan

Sopiva tila, johon tuolit saa aseteltua kahteen puoliympyrän muotoiseen kehään.