Roolikortit

Mistä työkalussa on kyse?

Roolikortit ovat osallistuvassa budjetoinnissa käytetty ideointimenetelmä. Sen tarkoituksena on auttaa ideoimaan sellaisia osallistujia, joilla voi olla vaikeuksia nähdä mahdollisuuksia oman tilanteensa ulkopuolelta. Roolikorttien tarkoitus on avartaa osallistujien näkökulmia ja astua kortissa olevan keksityn henkilön saappaisiin.

Mihin työkalua käytetään?

Roolikortteja käytetään ideoinnin apuna, kun halutaan rohkaista osallistujia ideoimaan osallistuvassa budjetoinnissa ja pohtimaan ideoita jonkun muun henkilön näkökulmasta. Roolikorttien käyttäminen auttaa unohtamaan omat rajoitteet ja ideoimaan laajemmin koko yhteisöä hyödyttäviä ideoita osallistuvassa budjetoinnissa.

Miten työkalua käytetään?

Roolikortit levitetään tekstipuoli alaspäin pöydälle. Jokainen osallistuja ottaa valitun määrän roolikortteja ja pohtii minkälaisen osallistuvan budjetoinnin idean toteutuminen voisi parantaa kyseisen roolikortin henkilön elämää tai elinympäristöä. Osallistuja lukee ääneen oman korttinsa ja keksimänsä idean mitä roolikortin henkilö tarvitsisi. Jos idean keksiminen on hankalaa, voidaan pohtia roolikortin henkilölle sopivaa ideaa koko ryhmän kesken. Ryhmän vetäjä kirjoittaa keksityt ideat fläppitaululle. Lopussa kaikki ideat käydään läpi ja pohditaan, voidaanko joitakin ideoita yhdistää. Lopulliset ideat kirjoitetaan puhtaaksi.

 

Vinkkejä

Joskus ideoita ei tule suoraan tarjottimella, vaan vetäjän pitää osata napata ne osallistujien keskusteluista. Muista seurata kelloa ja palauttaa keskustelu tarvittaessa aiheeseen. Rohkaise hiljaisempia osallistumaan kertomalla kaikkien ideoiden olevan arvokkaita, pienten ja isojen.

 Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuudet:
+ Herättää keskustelua
+ Avartaa osallistujien näkökulmia
+ Samaistumisen kokemuksia erilaisien ihmisryhmien kanssa
+ Pystytään ideoimaan yksin tai ryhmänä
+ Kiinnostuksen herääminen omaan elinympäristöön nousee + Syntyy tunne siitä, että omalla idealla on väliä

Heikkoudet:
- Osallistujien voi olla vaikea samaistua korteissa oleviin henkilöihin
- Korteissa olevat henkilöt ovat liian samanlaisia tai liian spesifejä
- Korteissa ei ole huomioitu kaikkia ihmisryhmiä (esim. ikä, sukupuoli, erilaiset vähemmistöt jne.)
- Osallistujien ennakkoasenteet vaikuttavat roolikorteissa olevien henkilöiden näkökulmaan sekä ideoihin
- Roolikorttien henkilöiden tekijän arvot voivat johdatella liikaa ideoita.

Muista olla objektiivinen ja avoin!

Kesto
Riippuen osallistujien ja osallistuneiden ottamasta roolikorttien määrästä 20-60 minuuttia. Isommalla ryhmällä 1 roolikortti/osallistuja on riittävä määrä.

Kuinka monta osallistujaa
1-15 osallistujaa. Suurempi osallistujamäärä olisi järkevämpää jakaa pienempiin ryhmiin.

Mitä tarvitaan
Tulostetut roolikortit, fläppitaulu ja tusseja.

Työkalu on kehitetty Tuusulan kunnan osallistuvan budjetoinnin ideahakuvaiheeseen. Työkalua on kokeiltu Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen työtoimintakeskuksessa syksyllä 2021. Lisätiedot yhteisömanageri Katja Repo, katja.repo@tuusula.fi, p. 040 3143048