Verkostomaisema - Toimijoiden tunnistaminen

Mistä työkalussa on kyse?

Tunnistetaan verkostomaisen yhteistyön kautta saatavilla olevaa osaamista.

Mihin työkalua käytetään?

Pohditaan, millaista osaamista toiminnan suunnitteluun tarvitaan ja ketkä olisivat mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Miten työkalua käytetään?

Voit käyttää työkalua aluksi itsenäisesti tai pienessä ryhmässä. ​

1. Kirjaa ylös alustava kuvaus ilmiöstä, johon liittyen suunnittelet toimintaa. ​
2. Kirjaa ylös omasta organisaatiosta löytyvä osaaminen. Pohdi esimerkiksi kenen kanssa käyty vuorovaikutus voisi auttaa jäsentämään asiaa ja millaista osaamista hänellä on. ​
3. Kirjaa ylös oman organisaation ulkopuolelta löytyvä osaaminen. Pohdi ja selvitä mitkä tahot ovat aiemmin edistäneet tätä asiaa ja millaista osaamista heillä on. ​
4. Kun olet alustavasti tunnistanut, millaisia osaamisia tarvitset, voit tunnistaa henkilöitä tai organisaatioita ja kutsua heitä mukaan ilmiö- ja verkostokartan avulla tehtävään tarkempaan tarkasteluun. ​
 

Vinkkejä

Verkostomaisemaa voi käyttää vertauskuvana, joka auttaa hahmottamaan verkostomaisen yhteistyön hyödyt. Jos toiminnan suunnittelussa rajaudutaan vain omaan tietoon ja osaamiseen, näkymä yhteiskunnalliseen ilmiöön on kapeampi kuin jos sitä ratkotaan laajemmassa verkostossa, jossa on monipuolista osaamista. Verkoston rakentaminen on pitkäkestoinen tehtävä. Se annattaa aloittaa tärkeimmistä tunnistamistasi yhteistyökumppaneista, joiden kanssa yhteiskunnalliseen ilmiöön liittyvien haasteiden ja ratkaisujen hahmottaminen voidaan aloittaa. Verkostoa voi laajentaa tulevaisuudessa, kun käsitys ilmiöön vaikuttavista tekijöistä ja niihin liittyvästä osaamisesta tarkentuu.

Katso myös  Verkostokartta - työkalu Innokylässä 

Muuta

Työvälineet ovat tarkoitettu sujuvoittamaan valtionavustusprosessia. Lisätietoa toiminnan suunnittelun työvälineistä ja valtionavustustoiminnan kehittämisestä työvälineistä: Toiminnan suunnittelun työvälineet - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Verkostomaisema visualisoi verkostomaisen yhteistyön hyödyt helposti hahmotettavalla tavalla ja mahdollistaa tuttujen vertausten käyttämisen ("näemmekö yksinämme metsän puilta").