Työpajat ja sparraukset

Työpajoja kehittämistyön tueksi

Työpajat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen sekä tukea ja työkaluja kehittämisen polun eri vaiheisiin ja tehtäviin. Pajoissa voidaan keskittyä esimerkiksi toimintamallien käyttöönottoon, ideointiin, osallistamiseen, kokeilemiseen, arviointiin ja kehittämismenetelmien hyödyntämiseen.

Kuva
Työskentelyä työpajssa

Työpajoja järjestetään tarvelähtöisesti monitoimijaisille ja rajoja ylittäville kokonaisuuksille, kuten SOTE-alueille sekä kansallisille ohjelmille ja hankekokonaisuuksille. Työpaja, sen kulku ja käytettävät menetelmät suunnitellaan yhdessä toimijoiden ja Innokylän työntekijöiden kesken kulloistenkin teemojen ja aiheiden pohjalta. Työpajat toteutetaan yhteistyössä toimijoiden kanssa ja osallistujat saavat työskentelyn ohessa ideoita Innokylän verkkopalvelun hyödyntämiseen. 

Jos hankeverkostosi on kiinnostunut työpajoista, ota yhteyttä Merja Lyytikäiseen (etunimi.sukunimi@thl.fi).

Perehdytystä uuden verkkopalvelun käyttöön

Lyhyitä Innokylän verkkopalvelun käyttöönoton perehdytyksiä tarjotaan toimijaverkostoille, jotka haluavat toiminnassaan hyödyntää Innokylän verkkopalvelua. Perehdytykset ovat lyhyitä max. 2 tunnin mittaisia käyttöönoton koulutuksia. Perehdytyksiä voidaan järjestää koko toimijaverkoston luona tai Skypen välityksellä. 

Kutsu meidät paikalle heti kehittämistoiminnan alkumetreillä. Mietitään yhdessä, miten Innokylän verkkopalvelu palvelisi  kehittämistoimintaanne parhaiten.

Jos olet kiinnostunut perehdytyksistä, ota yhteyttä Merja Ukkolaan etunimi.sukunimi@thl.fi (valtionhallinto), Eero Ylinentalo etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi (kuntatoimijat) ja xxxxx xxxxxxx  @soste.fi (järjestötoimijat)