Työpajat ja sparraukset

Työpajoja kehittämistyön tueksi

Työpajat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen sekä tukea ja työkaluja kehittämisen polun eri vaiheisiin ja tehtäviin. Pajoissa voidaan keskittyä esimerkiksi toimintamallien käyttöönottoon, ideointiin, osallistamiseen, kokeilemiseen, arviointiin ja kehittämismenetelmien hyödyntämiseen.

Kuva
Työskentelyä työpajssa

Työpajoja järjestetään tarvelähtöisesti monitoimijaisille ja rajoja ylittäville kokonaisuuksille, kuten kansallisille ohjelmille ja hankekokonaisuuksille. Työpaja, sen kulku ja käytettävät menetelmät suunnitellaan yhdessä toimijoiden ja Innokylän työntekijöiden kesken kulloistenkin teemojen ja aiheiden pohjalta. Työpajat toteutetaan yhteistyössä toimijoiden kanssa ja osallistujat saavat työskentelyn ohessa ideoita Innokylän verkkopalvelun hyödyntämiseen. 

Onko hankeverkostosi kiinnostunut työpajoista?

Ota yhteyttä Merja Ikäheimoon (etunimi.sukunimi@thl.fi).

Perehdytystä uuden verkkopalvelun käyttöön

Innokylä järjestää avoimia Innokylä-perehdytyksiä eri teemoista. Nämä perehdytykset ovat avoimia kaikille ja niitä järjestetään etäyhteydellä.

Tutustu avoimiin perehdytyksiin.

Tarjoamme lisäksi kohdennettuja Innokylän verkkopalvelun käyttöönoton perehdytyksiä toimijaverkostoille, jotka haluavat toiminnassaan hyödyntää Innokylän verkkopalvelua. Perehdytykset ovat lyhyitä max. 2 tunnin mittaisia käyttöönoton koulutuksia. Perehdytyksiä voidaan järjestää koko toimijaverkoston luona tai Teamsin välityksellä. 

Kutsu meidät paikalle heti kehittämistoiminnan alkumetreillä. Mietitään yhdessä, miten Innokylän verkkopalvelu palvelisi  kehittämistoimintaanne parhaiten.

 

Oletko kiinnostunut verkkopalvelun perehdytyksestä, ota yhteyttä!

Sari Eskelinen, etunimi.sukunimi@thl.fi (valtionhallinto, kansalliset kehittämisohjelmat)

Eero Ylinentalo, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi (kuntatoimijat)

Ari Inkinen, Emily Strohm, etunimi.sukunimi@ soste.fi (järjestötoimijat)