Työpajoja, sparrauksia ja verkostotoimintaa

Työpajoja ja verkostotoimintaa kehittämistyön tueksi

Työpajat ja verkostotoiminta tarjoavat osallistujille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen sekä tukea ja työkaluja kehittämisen polun eri vaiheisiin ja tehtäviin. Pajoissa voidaan keskittyä esimerkiksi toimintamallien käyttöönottoon, ideointiin, osallistamiseen, kokeilemiseen, arviointiin ja kehittämismenetelmien hyödyntämiseen.

Kuva
Työskentelyä työpajssa

Työpajoja järjestetään tarvelähtöisesti monitoimijaisille ja rajoja ylittäville kokonaisuuksille, kuten kansallisille ohjelmille ja hankekokonaisuuksille. Työpaja, sen kulku ja käytettävät menetelmät suunnitellaan yhdessä toimijoiden ja Innokylän työntekijöiden kesken kulloistenkin teemojen ja aiheiden pohjalta. Työpajat toteutetaan yhteistyössä toimijoiden kanssa ja osallistujat saavat työskentelyn ohessa ideoita Innokylän verkkopalvelun hyödyntämiseen. 

Innovaatio- ja startegiaverkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Toiminta on avointa kaikille sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekeville toimijoille julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Innokylän ja kaikkien verkoston toimintaan osallistuvien toimijoiden kanssa.  Verkoston toimintaan voit tutustua täällä

Onko hankeverkostosi kiinnostunut verkostotoiminnasta tai työpajoista?

Ilmoittaudu mukaan Innovaatio- ja strategiaverkostoon
Saat automaattisesti kutsun kaikkiin verkoston tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä Merja Ikäheimoon (etunimi.sukunimi@thl.fi).

Perehdytystä uuden verkkopalvelun käyttöön

Innokylä järjestää avoimia Innokylä-perehdytyksiä eri teemoista. Nämä perehdytykset ovat avoimia kaikille ja niitä järjestetään etäyhteydellä.

Tutustu avoimiin perehdytyksiin.

Tarjoamme lisäksi kohdennettuja Innokylän verkkopalvelun käyttöönoton perehdytyksiä toimijaverkostoille, jotka haluavat toiminnassaan hyödyntää Innokylän verkkopalvelua. Perehdytykset ovat lyhyitä max. 2 tunnin mittaisia käyttöönoton koulutuksia. Perehdytyksiä voidaan järjestää koko toimijaverkoston luona tai Teamsin välityksellä. 

Kutsu meidät paikalle heti kehittämistoiminnan alkumetreillä. Mietitään yhdessä, miten Innokylän verkkopalvelu palvelisi  kehittämistoimintaanne parhaiten.

 

Oletko kiinnostunut verkkopalvelun perehdytyksestä, ota yhteyttä!

Sari Eskelinen, etunimi.sukunimi@thl.fi (valtionhallinto, kansalliset kehittämisohjelmat)

Ari Inkinen, etunimi.sukunimi@ soste.fi (järjestötoimijat)