Käyttäjän Annukka.Ruokolainen profiilikuva.
First name
Annukka
Last name
Ruokolainen
Organisation
Pirkanmaan liitto

Toimintamallit, joissa mukana

Fysioterapian suoravastaanottomalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus

Käytetyt kehittämisen tuen menetelmät
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Avosairaanhoito
Kuntoutus

Suuntima
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen