Käyttäjän Annukka.Ruokolainen profiilikuva.
Etunimi
Annukka
Sukunimi
Ruokolainen
Organisaatio
Pirkanmaan liitto

Toimintamallit, joissa mukana

Fysioterapian suoravastaanottomalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Prosessien kehittäminen
Moniammatillisuus

Käytetyt kehittämisen tuen menetelmät
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Avosairaanhoito
Kuntoutus

Suuntima
Toimintamalli
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana