Käyttäjän Päivi.Tiittula profiilikuva.
Etunimi
Päivi
Sukunimi
Tiittula
Organisaatio
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Esittelyteksti
Gerontologiaan erikoistunut moniosaaja, jonka kiinnostuksen kohteita: Etsivä /löytävä vanhustyö, verkostotyö ja verkostojen johtaminen, systeeminen vanhustyö , palvelumuotoilu, kehittäminen

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvassa on  kuvattu prosessina Mobiliverkosto-  Keskitetyn palveluohjauksen ja  järjestöjen etsivän vanhustyön verkoston yhdyspintatyön malli. Prosessi alkaa iäkkään asiakkaan yhteydenotosta.  Asikkaalle tarjotaan  järjestön etsivän vanhustyön ammattilaista, kun tunnistetaan asiakkaan hyötyvän järjestöjen tuesta.  Keskitetyn palveluohjauksen asiakas siirtyy etsivän vanhustyön asiakkaaksi asiakkaan luvalla tietoturvallisesti.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Asiakaslähtöisyys

Nainen avustaa ikääntynyttä pyörätuolilla ulkoilussa.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Ikääntyminen

Kokonaisuudet, joissa mukana