Etunimi
Ville
Sukunimi
Majala
Organisaatio
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Esittelyteksti
Projektisuunnittelija, rakenneuudistus-valtionavustushanke

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä - muutosohjelma
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen