Etunimi
Maija-Liisa
Sukunimi
Liipo
Organisaatio
Euran kunta
Esittelyteksti
Toimin Satakunnan Satakati-hankkeessa osa-aikaisena projektisihteerinä. Haluan tutustua Innokylään ja sen antamiin mahdollisuuksiin tukea ikäihmisten kotona asumista.

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen