Etunimi
Terhi
Sukunimi
Leskinen
Organisaatio
Vantaan kaupunki
Esittelyteksti
Toimin lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön esihenkilönä. Yksikköön kuuluu omana työnä shl-perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Kiinnostuksen kohteena erityisesti lapsiperheiden palveluiden johtaminen ja kehittäminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Perhesosiaalityö Vantaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys

Kokonaisuudet, joissa mukana